Åsumsfältet röjs för insekternas skull

Försvarsmaktens övningsområde på Åsumsfältet är ett eldorado för hotade insekter. När militärens aktiviteter minskat riskerar markerna att växa igen. Nu görs insatser för att hålla dem öppna.

En inventering 2007 visade att det speciella landskapet med sandig jord, gammal tallskog och öppna betade ytor hyser en rad ovanliga insekter.
-Det är ett av de allra bästa områdena i landet för soletära bin och i somras fick jag både höra och se den sällsynta reliktbocken, säger Carina Wettemark, ekolog och koordinator för Vattenriket.

I somras gjordes en uppföljning av inventeringen för fem år sedan. Den visar att flera av arterna riskerar att försvinna, eftersom området håller på att växa igen när militären dragit ner på sina aktiviteter.
-Något måste göras för att öppna upp och röra om i sanden, säger Carina.

Nu satsar Länsstyrelsens pengar ur sitt åtgärdsprogram för hotade djur och växtarter. Fortifikationsverket är i gång med att dra upp småträd, skapa sandblottor och harva.
Ingemar Olsson kör sin grävare på ett fält i utkanten av området. Hans arbete är att rycka upp björksly. Till våren ska området naturvårdsbrännas.

På ett stycke en bit bort i en sydslänt har Ingemar skrapat av marksvålen så att sanden blottas.
-Här kan stortapetserarbina bygga sina bon i den lätta sanden. Stortapetserarbin är Sveriges största bi på 2 cm. De tapetserar sina äggkammare med blad från fågelbärsträd, säger Carina Wettemark.

En så kallad ÖMAS, Övnings- och miljöanpassad skötselplan, ska tas fram för området för att säkerställa att markerna kan hysa de ovanliga arterna också i framtiden.
Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »