En heldag om Vattenrikets gäss

I söndags träffades Vattenrikets biosfärambassadörer för tredje gången. Det blev en heldag om gässen och gåsgruppens biosfäriska arbete med att hantera de stora flockar som rastar i Vattenriket.

Hans Cronert, naturvårdssamordnare i Vattenriket, har varit med ända sedan grågässen var ett ovanligt inslag i det nordostskånska landskapet. Han inledde dagen med att berätta om gässen till glädje och bekymmer för människan.
– När jag började titta på fåglar 1967 var grågässen en raritet. Det var en stor lycka vi kände när de första paren började häcka här vid Araslövssjön på 1970-talet, säger Hans Cronert.

De senaste decennierna har antalet rastande gäss ökat explosionsartat – till glädje för fågelintresserade och matglada, men till bekymmer för lantbrukare som får stora skador på sin skörd.

Anledningarna till att gässen blivit allt fler är lediga häckningsnischer, större fält långt från gårdarna, mer spill vid maskinell skörd, mer höstsådda grödor och klimatförändringar.
-På senare år har gässen lagt sig till med ovanan att ge sig ut i dyrare grödor som sockerbetor och sallad, säger Hans Cronert.

För att ta ett samlat lokalt grepp om gåsskadorna bildades gåsgruppen. Genom dialog och samverkan ville man hitta gemensamma lösningar för att minska skadorna.
I gruppen fanns lantbrukare, ideella organisationer, naturvårdare, jägare, länsstyrelsen och biosfärkontoret. Tillsammans tog de fram en lokal gåsförvaltningsplan med ett åtgärdsprogram.

Efter lunch har det blivit dags att möta dagens huvudpersoner – gässen. Grågås, vitkindad gås, bläsgås, sädgås och en stripgås. Alla ville de visa upp sig för Vattenrikets biosfärbuss.
-Gässen är sociala djur och går i blandade grupper, berättar Christer Neideman, Naturskyddsföreningen. För dagen ”gåsapåg” tillsammans med Evert Walfridsson, från Nordöstra Skånes Fågelklubb.

Gässen är roliga att skåda, men kan ställa till det för lantbrukarna. Vid Vattenrikets besöksplats Pulken berättar gåsaskrämmare Göran Frisk om olika tekniker för att begränsa gässens framfart.
-Man kan skrämma dem med uppblåsbara hulkar och elaka bollar, sätta upp flygande örnsiluetter eller använda gasolkanoner, förklarar han.
Dessutom jagas en del gäss. Här har Göran Frisk hittat ett sätt att ha nytta av gässen, som annars mest slängs. Han slaktar och tillreder rökt gåsbröst, som han säljer.
-Mmm så gott tycker provsmakarna på biosfärbussen.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »