Blåmusslor kan ge svar på hur havet mår

Fisken i Hanöbukten mår dåligt. Samtidigt blir Helge å allt brunare. Kanske kan blåmusslor ge en ledtråd om hur organismerna i havet påverkas av det bruna vattnet.

Johan Fruh, masterstudent vid Lunds universitet, ska studera musslors tillväxt vid olika avstånd från Helgeåns mynning.
-Musslorna filtrerar vattnet och påverkas därför av kvaliteten. Dessutom sitter de stilla och är lätta att mäta, säger Johan.

I september satte Johan Fruh ut burar med musslor på botten vid fyra stränder; Simrishamn, söder om Gropahålet, vid Äspet och på Landön.
I varje bur finns 20 blåmusslor.
-Jag ska mäta och väga musslorna i december och i februari och jämföra tillväxten på de olika platserna.
Syftet är att ta reda på om de växer olika mycket beroende på hur lång från åmynningen de lever.

I Vattenriket görs flera åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Helgeåns tillflöden.
-Det här är ett bra projekt som kan bidra till att lägga pusslet för att få en bild av hur Helgeåns bruna vatten påverkar Hanöbukten och dess organismer, säger Jonas Dahl, limnolog på Vattenriket.
Text: Åsa Pearce
Foto: Johan Fruh

Back To Top
Translate »