Gynna vilda pollinatörer

Under perioden 2020-2023 har Länsstyrelsen Skåne drivit VIP, ett projekt som syftar till att gynna hotade vilda pollinatörer. I Skåne finns runt 75 procent av landets vildbin och av dessa är drygt 20 procent hotade. Vattenriket är ett av fem områden i Skåne som lyfts fram som nationellt viktiga för hotade vildbin.

I ett nära samarbete med Länsstyrelsen har Biosfärkontoret fått medel för åtgärder bland annat i Åhus, Horna, Degeberga och Everöd. Sammanlagt har Vattenriket fått 1,6 miljoner kronor i statliga bidrag via Länsstyrelsen i Skåne för att gynna vilda hotade pollinatörer på våra sandiga marker.

Idag finns många hot mot våra vilda pollinatörer. Insekternas livsmiljöer har blivit färre, såsom blomrika ängar och hagar. Pengarna har använts till åtgärder för att förstärka och utveckla livsmiljöerna för dessa viktiga arter. Vi har bland annat restaurerat sandiga betesmarker, grävt sandblottor, ryckt tallplantor och tagit fram bar sand.

Varm solbelyst sand är en viktig komponent för vildbin och fjärilar, men även för de blommande växter som dessa insekter är beroende av. Pollinerande insekter är beroende av pollen och nektar från blommande växter. Insekter som vildbin, blomflugor och fjärilar levererar en otroligt viktig ekosystemtjänst till oss människor genom att pollinera våra grödor, bärbuskar och fruktträd. Just i Vattenriket hittar vi fortfarande många av våra vilda pollinatörer och genom dessa åtgärder hjälper vi dessa på traven.

Åtgärder inom Länsstyrelsen uppdrag har gjorts på flera platser i Skåne för att stärka förutsättningarna för hotade vilda pollinatörer.

Vilda pollinatörer | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Snabba fakta

Projektnamn: Pollineringsåtgärder 2020-2023, ÅGP
Medverkande: Biosfärkontoret
Finansiärer:  Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen Skåne. Medel avsedda för Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (ÅGP). Budget: 1,6 miljoner (2020-2023)
Genomförs: 2020-2023
Kontakt: Dan Gerell dan.gerell@kristianstad.se

Globala mål

Miljömål Nr 15

Nyheter

Back To Top
Translate »