Mer väddklint räddar hotat bi

De ser inte mycket ut för världen i dag. Men nästa sommar blommar de nya väddklintplantorna i vackra röd-violetta bollar längs vägarna. Men framför allt ger de nektar och pollen åt sandmarkernas insekter.


– Väddklint är en ganska anspråkslös växt som trots det inte är så vanlig längre. Den trivs i sandiga vägkanter, men har minskat på grund av att vägkanterna slås för tidigt, säger Carina Wettemark, ekolog på Vattenriket.
Därför planteras nya plantor längs vägarna utanför Åhus.
– Vi jobbar med att rädda stortapetserarbiet, som behöver blomkorgar stora nog för dem att landa. Stortapetserarbiet kan bli 2-3 centimeter stora, säger Carina.
Och där stortapetserarbiet hittar mat trivs även andra hotade sandmarksinsekter.
– Området är ett av Sveriges bästa för solitära bin.

Entreprenör Göran Frisk planterar ut 50 pluggplantor som skickats på posten från en odlare i Småland. Området hägnas in för att skydda växterna.
Inom kort kommer ett antal vägkanter att sprutsås med väddklintsfrön – en annan metod för att hjälpa väddklinten och stortapetserarbiet på traven. Åtgärderna ingår i ett samarbete mellan Vattenriket, Region Skånes miljövårdsfond, Länsstyrelsen och Trafikverket.
Text: Åsa Pearce
Foto: Carina Wettemark

Back To Top
Translate »