Här går Årummets gräns

Med hjälp av GPS markerar mätningsingenjör Anna Moberg och Susanne Weidemanis från kommunledningskontoret ut gränsen för det nya naturreservatet Årummet i terrängen runt naturum Vattenriket.


Stora delar av Årummet är översvämningsmarker och på sina ställen är det är en grannlaga uppgift att markera gränsen i de fuktiga markerna.

I bakgrunden syns Heliga trefaldighetskyrkan som en symbol för det stadsnära reservatet som omfamnar Naturum Vattenriket och delar av Linnérundan.

Utmärkningen är ett steg i reservatsbildningen för att skydda områdets höga naturvärden. Här växer ett av nordvästra Europas största bestånd av gullstånds. Vass, videsnår och ängar gör Årummet till ett paradis för fåglar och i fjol vintras syntes uttern ända framme vid naturum.

-Mer om detta kommer Kristianstadsborna att kunna läsa på de nya fina reservatsskyltarna som levereras inom kort, säger Hans Cronert, naturvårdssamordnare.
Text: Åsa Pearce
Bild: Hans Cronert

Back To Top
Translate »