Gott nytt år från Vattenriket!

Naturum på vintern. Foto: Åsa Pearce

Ekosystemtjänster har varit Vattenrikets övergripande tema i år. Under det sista kvartalet fick Nordens naturum njuta av skogsbad vid besöksplats Ekenabben, fokus för årets biosfärkonferens var vattnets ekosystemtjänster och vårt nya pedagogiska verktyg, Vattenrikeblomman, hjälper oss att se allt naturen bjuder oss på. Njut av lediga dagar, god mat och tid att vistas i vårt fina biosfärområde!

Inventeringar visar hur Hammarsjön mår. I somras provfiskades 24 lokaler. Genom att identifiera arter och mäta och väga dem kunde provfiskarna undersöka balansen mellan rovfisk och planktonätande fisk. Siffrorna jämfördes med tidigare provfisken från 1995, 2007 och 2010. Resultatet tyder på en utveckling från ett fåtal stora rovfiskar till många små planktonätande.

Naturum Vattenriket lyftes fram på världskonferens. Naturumföreståndare Karin Magntorn talade på Unescokonferens för besökscentra i världsarvsstaden Palermo på Sicilien. Unesco hade valt ut 21 besökscenter i världsarv, biosfärområden och geoparker för att dela med sig av sina bästa idéer och erfarenheter. Läget mitt i stan, mitt i Vattenriket lyftes fram som ett gott exempel.

Statliga LOVA-pengar har gett nya våtmarker. I april 2015 beviljade Länsstyrelsen stöd till projektet ”Helgeå – för god ekologisk status”. Kristianstads kommun fick 2,25 miljoner kronor till våtmarker. När projektet slutredovisades hade nio våtmarker skapats – på en yta stor som 28 fotbollsplaner.

Spång, gömsle och bro byggs vid naturum. Planerna på spång och gömsle fanns med sedan naturum byggdes. Nu byggs den. Bit för bit sträcker sig spången ut i vass och vide. En ny entré välkomnar från parkeringen och bygget av bron över Härlövsängaleden är på gång. Bron ska göra Linnérundan säkrare.

Konstnärer vill väcka engagemang kring klimatet. ”Man and Biosphere – prekära situationer” är ett samarbete mellan konstnärer och forskare i dialog med Biosfärkontoret. Projektet lyfter de komplexa klimatförändringar vi står inför. Projektet är ett exempel på Biosfärområdets roll som arena för innovativa gränsöverskridande projekt.

Nordens naturum skogsbadade vid Ekenabben. Vid besöksplats Ekenabben och på naturum fick de uppleva Vattenriket med alla sinnen. Besöket var en del av en studieresa. Naturvårdsverket, Centrum för naturvägledning och norska Miljødirektoratet höll i resan, för lärande och erfarenhetsutbyte.

Vattenrikets vatten i fokus på Biosfär 2018. De senaste två åren har ekosystemtjänster varit ett övergripande tema för biosfärområdets verksamhet. I år var Vattenrikets vatten och dess ekosystemtjänster fokus på Biosfärkonferensen. Ett tiotal forskare berättade för en fullsatt hörsal.

Vattenrikeblomman hjälper oss förstå ekosystemtjänster. Ett nytt pedagogiskt verktyg ska göra begreppet konkret. Vattenrikeblommans kronblad symboliserar olika ekosystemtjänster. Genom att veckla ut kronbladen poängsätts tjänsterna. Ju fler poäng desto större kronblad.

Naturum firade födelsedag med ny utställning. Den 27 november fyllde naturum åtta år. Dagen firades med en ny utställningsdel där besökarna kan bekanta sig med Vattenrikets vattendrag och vattenstånd i en ny interaktiv modul. Snart har en miljon människor passerat genom dörrarna!

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »