Vattenrikets vatten i fokus på Biosfär 2018

Biosfär. Christel Jönsson inviger.

Hur mår Hammarsjön? Varifrån kommer Helgeåns bruna vatten? Och hur går det egentligen för Vattenrikets vadare? Svar på dessa frågor och många fler fick deltagarna höra på Biosfär 2018.

I går hölls forskningskonferens Biosfär 2018 – den nionde i ordningen. På menyn stod ett brett smörgåsbord nya rön kopplade till Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Ett tiotal forskare berättade för en fullsatt hörsal. Konferensen gav också möjlighet för lärare, studenter, tjänstemän, föreningsaktiva och naturintresserad allmänhet att mötas.

De senaste två åren har ekosystemtjänster varit ett övergripande tema för biosfärområdets verksamhet. I år var Vattenrikets vatten och dess ekosystemtjänster i fokus på Biosfärkonferensen.

Vatten levererar många gratis tjänster till oss människor. Vi dricker vatten, vattnar våra åkrar med det och fångar fisk att äta. Vi njuter av vattnet när vi badar, paddlar och skådar fågel i hav och sjöar.

Lunchpromenad. Foto: Åsa Pearce

På konferensen igår delade Andreas Jezek, limnolog på Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, med sig av pinfärska resultat från sommarens provfiske och inventeringar i Hammarsjön.

En tendens är att vattendragen blir allt brunare. Helge å är inget undantag. Martin Skerlep, doktorand i akvatisk biologi Lunds universitet, redogjorde för var brunifiering kommer ifrån och vart den är på väg.

Stigande havsnivåer och kusterosion är heta ämnen. Det speglade sig i två av föredragen på gårdagens konferens. Pär Persson, vattenstrateg på Länsstyrelsen i Skåne, redogjorde för lagen och kunskapsläget.

Föredrag på Biosfär 2018 Foto: Åsa Pearce

Christine Eriksson, filosofie doktorn i oceanografi DHI Sverige, lyfter fram utmaningar och möjligheter vad gäller kusterosion längs Kristianstads kust.

Dagen avslutades med ett bildföredrag av Johan Hammar, fotograf och filmare. Vi fick ta del av hans fantastiska bilder i ”Sötvatten – en värld av liv”. Efter konferensen tog många chansen att prova hans 360 graders glasögon med en film under ytan.

Johan Hammar på Biosfär 2018. Foto: Åsa Pearce

Lagom till konferensen stod naturums nya utställningsmodul ”Alla tiders vatten” klar. Med hjälp av interaktiv digital teknik får besökaren uppleva hur vattenståndet i Helgeåns nedre avrinningsområde ändras med årstider, vattenföring och havsnivå.

Efter konferensen bjöd Högskolan Kristianstad på mingel med mat i naturums utställning.

Back To Top
Translate »