Nordens naturum skogsbadade vid Ekenabben

Besök av nordiska naturum vid Ekenabben. Foto: Karin Magntorn

Ett 60-tal personal från naturum och besökscenter i hela Norden besökte Vattenriket i går eftermiddag. Vid besöksplats Ekenabben och på naturum fick de uppleva Vattenriket med alla sinnen.  

– Vid Ekenabben bjöd vi våra nordiska kollegor på både skogsbad och qigong, säger Karin Magntorn, naturumföreståndare.

Helle Marie Tåström, chef vid Randers naturcenter i Danmark, kände sig som hemma i Ekenabbens natur.
– Vi planerar att bygga en spång ut i alsumpskogen och det är spännande att se hur man löst det här på Ekenabben.

Nordens naturum på besök vid Ekenabben. Foto: Åsa Pearce

Besöket i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är en del av en studieresa som startar i Göteborg och slutar i Köpenhamn. Naturvårdsverket, Centrum för naturvägledning och norska Miljødirektoratet håller i studieresan, som syftar till lärande och erfarenhetsutbyte.

Per Sonnvik, projektledare på Centrum för Naturvägledning, är en av de som planerat resan.
– Naturum Vattenriket är duktiga på kopplingen mellan natur och hälsa och ligger i framkant när det gäller innovativ utställningsteknik, säger han.

Nordens naturum vid EKenabben, Foto: Åsa Pearce

När deltagarna fikat, skogsbadat och fått uppleva qigong i solnedgången fortsatte besöket med föredrag och utställningsbesök på naturum Vattenriket.
– Det var så roligt att ha alla dessa entusiastiska naturvägledare från våra grannländer på plats. De tyckte mycket om naturums utställning och vårt sätt att  knyta ihop naturupplevelser och kultur. Många sa att de måste komma tillbaka med sina familjer i sommar och det är väl det bästa betyg man kan få! säger Karin Magntorn.

Text och foto: Åsa Pearce och Karin Magntorn

Back To Top
Translate »