Konstnärer vill väcka engagemang kring klimatet

Konstnär Caroline Mårtensson visar sitt verk på Man and Biosphere på Konsthallen. Foto: Åsa Pearce

”Man and Biosphere – prekära situationer” är ett samarbete mellan konstnärer och forskare i dialog med Biosfärkontoret. Projektet lyfter de komplexa klimatförändringar vi står inför. Resultatet visas på Kristianstads konsthall.

Utställningen andas frustration över att klimatarbetet inte kommit längre, men den ger också hopp om arters samexisten och inspiration genom att lyfta kvinnor som gjort stora insatser för miljön.
– Det är en komplex situation vi står inför. Vi behöver förstå att vi människor är en del i ekosystemet, säger Caroline Mårtensson, konstnär och initiativtagare till projektet.

– Biosfärområdet är en arena för innovativa gränsöverskridande projekt. Det här är ett spännande möte mellan naturvetenskap och konst inför de framtida utmaningar vi står inför, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Globala frågor får lokalt fokus
En bärande tanke är att ge globala frågor ett lokalt fokus. Glaciärer smälter och korallrev dör när jordens temperatur stiger. Det vet vi, men dessa effekter ligger geografiskt långt borta och kan vara svårt att ta till sig. Genom lokal koppling blir hotet om ett förändrat klimat mer konkret.
-Delar av Kristianstad ligger under havsnivån. Här finns landets lägsta punkt på 2,32 meter under havsytan och kusten är utsatt för erosion, säger Caroline.

En central fråga är hur man får fler att engagera sig. Caroline Mårtensson bestämde sig för att utforska konstens möjlighet att lyfta fram nya perspektiv och skapa engagemang för klimatet.
Under det senaste halvåret har hon tillsammans med konstnärer och forskare arrangerat konserter, filmvisningar och vandringar vid havet och i staden.
-Det tvärvetenskapliga perspektivet visar på att det inte bara finns ett problem och en lösning, utan ett helt spektra av utmaningar, förklarar Caroline.

Dåtid, nutid, framtid
Konsthallens verk rör sig mellan historiska tillbakablickar, aktuell problematik och framtidsvisioner. Carolines broderi ”Utsikt vs insikt” visar på ett konkret visa hur havskusten förändras om havsnivån stiger med tre meter.
– Jag vill göra det tydligt att stora bebodda ytor hamnar under vatten.

Utställningen visas 13 oktober till 20 januari. Ett av Carolines verk blir kvar permanent i landskapet. I dialog med Biosfärkontoret har hon valt ut fyra arter som är känsliga för ett förändrat klimat. Dessa arter blästras in i stenar som ska placeras ut i Kristianstad, varav en vid naturum Vattenriket.
-Det blir ett mellanting mellan hällristning, gravsten och fossil, säger Caroline.

Fakta:
Utställningen ”Man and Biosphere – prekära situationer” visas på Kristianstads konsthall 13 oktober – 20 januari 2019

Levande fossil

Fyra platser i Vattenriket har tilldelats konstverket Levande fossil – stenar blästrade med utvalda arter. Stenarna är placerade i anslutning till skyddsvallar och vandringsleder.

Back To Top
Translate »