Naturum Vattenriket framlyft på världskonferens

Unescokonferens i Palermo Foto: Karin Magntorn

Naturum Vattenrikets föreståndare Karin Magntorn talade på Unescokonferens för besökscentra i världsarvsstaden Palermo på Sicilien.

Unesco hade valt ut 21 besökscenter från Europas världsarv, biosfärområden och geoparker för att dela med sig av sina bästa idéer och erfarenheter.

Naturumföreståndare Karin Magntorn berättade bland annat om naturums placering.
– Läget mitt i stan, mitt i Vattenriket lyftes fram som ett gott exempel. Dessutom var det stort intresse kring hur Vattenriket är en profil för hela staden, säger Karin.

Konferensdagarna var fulla av intressanta föredrag från alla utvalda besökscentra, gruppdiskussioner och besök till världsarvet i Palermo.
-Jag fick höra många goda exempel på hur vi kan öka tillgängligheten och hur vi kan nå fler målgrupper.

Så småningom ska konferensen mynna ut i en skrift med goda exempel och lärdomar som blivande besökscentra kan ha nytta av.

Text: Åsa Pearce
Foto: Karin Magntorn

Back To Top
Translate »