Hösthälsning från Vattenriket

Foto: Åsa Pearce

Möt hösten i Vattenriket! 
Morgnarna bli kyligare, fåglarna flyttar och löven skiftar färg. Några som allt mer stannar kvar över vintern är gässen. I naturums gåsprat lär vi oss om Vattenrikets gäss och deras liv.
Höstprogrammet spänner dessutom över forskning, hållbara hem och världen ur ett grodperspektiv. På lovet tar Kapten Kryp med oss på en resa som ger inspiration att bli planetskötare.
Nu är hög tid att anmäla sig till Biosfär 2018 – en heldag med föredrag om ny forskning kopplats till Vattenriket.
Den senaste tiden har vi gjort flera saker för att underlätta för naturen att leverera de gratistjänster – ekosystemtjänster – som vi människor är helt beroende av.
Nya bihotell hjälper våra viktiga pollinatörer. Nya våtmarker ska hjälpa till att rena vatten och jämna ut flöden.
Gässen trivs i Vattenriket, men även vi människor mår bra av att vistas i naturen. Följ med fågelkännaren Evert Valfridsson ut på Linnérundan, eller njut av en härlig höstpromenad i Vattenrikets vackra skogar!

 

Vattenrikets skogar ska bli våtare
Projektet ”Våtare mark” ska hålla kvar vatten i landskapet, jämna ut flöden och öka mångfalden arter och miljöer. Biosfärkontoret har fått drygt 5,3 miljoner kronor i LONA-medel till projektet.

Nya bihotell i Vattenriket
I sommar har fem bihotell monterats och inretts på blomsterrika platser i Vattenriket. Två i naturreservaten Horna sandar och Sånnarna och tre på olika gårdar i odlingslandskapet. Vildbin är viktiga pollinatörer som bidrar med ekosystemtjänster åt oss människor. Bihotellen hjälper till med nya boplatser.

Provfiske visar hur Hammarsjön mår
Det sprattlar i nätet. Braxen och björkna, gädda och ett par abborrar skimrar i solen. Marie Andersson skriver examensarbete om Hammarsjöns ekologi. Tillsammans med Vattenrikets limnolog, Andreas Jezek, provfiskar hon sjön. Resultatet ska ge svar på hur Hammarsjön mår.

Vattenrikets arbete lyftes i Almedalen
Hanöbukten mår dåligt och orsakerna är komplexa. Biosfärkoordinator Carina Wettemark talade i Almedalen på Havsmiljöinstitutets seminarium om nya angreppssätt för att lösa Hanöbuktens miljöproblem. Hon berättade om biosfärarbetet utifrån dialog och samverkan i adaptiv samförvaltning.

Nordiska ministerrådets experter lovordar Vattenriket
Vattenriket har haft besök av Nordiska ministerrådets expertgrupp Terrestra Ekosystemgruppen. Möten på naturum varvades med information om biosfärkontorets arbete med malen i Helge å, tranorna vid Pulken och de sandiga naturreservaten kring Åhus.

Forskare lyfter ekosystemtjänster i samhällsplanering
Kristianstad deltar i forskning om ekosystemtjänstbaserad samhällsplanering. Syftet är att identifiera processer och metoder i utvalda kommuner. Lunds universitet håller i projektet med medel från forskningsstiftelsen Mistra. Biosfärkontoret bidrar med en rapport om ekosystemtjänster på nya bostadsområdet Transval.

Back To Top
Translate »