Nya bihotell i Vattenriket

Bihotell monteras vid Sånnarna. Foto: Karin Hernborg
Foto: Karin Hernborg

I sommar har fem bihotell monterat och inretts på blomsterrika platser i Vattenriket. Två i naturreservaten Horna sandar och Sånnarna och tre på olika gårdar i odlingslandskapet. Hotellen ger rum åt vildbin.

Vildbin är viktiga pollinatörer som bidrar med ekosystemtjänster åt oss människor. Vi behöver dem och de behöver boplatser och blommande växter för pollen och nektar. Bihotellen hjälper till med nya boplatser.

-Dessutom förmedlar de kunskap om pollinatörer i reservaten, säger ekolog Karin Hernborg som lett projektet.

Hon har varit rådgivare till snickare Lennart Pranter som konstruerat och monterat bihotellen.

-Hotellets träram fylldes av murbruk blandat enligt gammalt skånsk recept av lera, sand, vatten, hackad halm och koskit som trampades ihop.

Utöver att hålla fast inmurade vedträn med borrade hål för bibon fyller bruket en funktion som boplats.

-Vissa arter av vildbin gör helst sina bon i hål som de knaprar ut i murbruket.

Som en sista touch gjorde de hål i bruket med runda träpinnar och ihåliga bambupinnar stacks in i murbruket. Allt för att så många bin som möjligt ska kunna trivas i hotellet.

Glädjande nog har några bin redan checkat in på hotellen konstaterar Karin,

-Det ska bli spännande att se hur de fungerar. Vildbin och andra pollinatörer bidrar till ett rikare landskap, säger Karin.

Back To Top
Translate »