Provfiske visar hur Hammarsjön mår

Provfiske i Hammarsjön. Foto: Åsa Pearce

Det sprattlar i nätet. Braxen och björkna, gädda och ett par abborrar skimrar i solen. Sommarens provfiske ska ge svar på hur Hammarsjön mår.

Marie Andersson drar upp näten med vana händer. I fem år har hon yrkesfiskat utanför Norges kust. Nu läser hon till biolog på Högskolan Kristianstad. Examensarbetet handlar om Hammarsjöns ekologi.

Tillsammans med Vattenrikets limnolog, Andreas Jezek, provfiskar hon därför sjön med nät. Resultatet ska jämföras med provfisken från 2007 och 2010.

Under åren som gått sedan dess har miljön i sjön förändrats.
-Vass och säv har minskat, samtidigt som vattnet blivit brunare. Att provfiska sjöarna regelbundet är mycket viktigt, för att kunna följa utvecklingen, förklarar Andreas.

Sommarens provfiske ska ge svar på om de nya förhållandena även påverkat fiskbeståndet i sjön. Åtta nät ska sättas ut på olika lokaler under tre nätter. Sammantaget fiskas 24 lokaler spridda över hela sjön.

När näten dragits upp ska fiskarna trasslas ut och delas upp efter art, mätas och vägas.
-Ett första intryck tyder på att Hammarsjöns fiskar mår bra och representerar väl de arter som vi förväntar oss att hitta i sjön, säger Andreas Jezek.

När fiskarna artbestämts, räknats, mätts och vägts är det dags för Marie Andersson att analysera resultatet och jämföra med tidigare års provfiske. Provfisket blir en temperaturmätare på hur sjön mår.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »