Forskare lyfter ekosystemtjänster i samhällsplanering

Forskningsgruppen Lucsus från Lunds universitet besöker Transval Foto: Carina Wettemark

Kristianstad deltar i forskning om ekosystemtjänstbaserad samhällsplanering. Syftet är att identifiera processer och metoder i utvalda kommuner. Biosfärkontoret bidrar med expertkunskap. Lunds universitet håller i projektet med medel från forskningsstiftelsen Mistra.

Hur kan kommuner arbeta med samhällsplanering utifrån ett ekosystemtjänstperspektiv? Det ska forskare i Lucsus, Lunds universitet, ta reda på i samarbete med tjänstemän i Malmö, Lomma, Eslöv och Kristianstad.

Varje kommun har fått lyfta fram ett exempel. Kristianstads handlar om nya bostadsområdet Transval, utanför Åhus. Transval är ett område med höga rekreativa värden och naturvärden.

– Det är en viktig länk mellan sandmarkerna vid Sånnarna och Flintabacken. Det fungerar som en korridor för sandmarkernas blommor och insekter, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Forskare från Lucsus, Lunds universitet, Transval. Foto: Carina Wettemark

Biosfärkontoret bidrar ibland annat med att ta fram en rapport om ekosystemtjänster i Transval. Carina är mycket positivt till att arbeta tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för att hitta hållbara lösningar.
-Det är viktigt att lyfta fram ekosystemtjänster och hitta lösningar för att bibehålla ekosystemtjänster och mångfald i samhällsbyggnadsprocessen. Transval är ett exempel på hur man kan arbeta, säger Carina.

Projektet omfattar en rad workshops. I mitten på juni i år besökte forskare och representanter från Malmö, Lomma och Eslöv kommuner Kristianstad för att prata om detaljplanen för det nya bostadsområdet vid Transval. Projektet fortsätter ända fram till december 2019.

Text: Åsa Pearce
Foto: Carina Wettemark

Back To Top
Translate »