Vattenrikeblomman hjälper oss förstå naturens nyttor

Vattenrikeblomma. Foto: Åsa Pearce

Sagan om det lilla äppelträdet, pollingeringsleken Pollinera Mera och Vattenrikeblomman är nya pedagogiska verktyg, som visar hur viktiga ekosystemtjänster är för oss människor.

Under året har tre pedagogiska verktyg för olika åldrar tagit form. Genom muntligt berättande och med interaktiva inslag lär Sagan om det lilla äppleträdet de allra minsta hur äppelträdet får hjälp av maskar, bin och andra kompisar för att få äpplen på sina grenar.

Sätter värde på naturen
Pollinera Mera
är en lek där elever på låg- och mellanstadiet får fundera över vad ett äpple skulle kosta om det inte fanns några bin, utan vi människor själva fick pollinera äppelträdens blommor.
-Genom leken försöker vi sätta ett värde på saker vi är vana att få gratis från naturen, säger Sam Peterson, naturpedagog på naturum Vattenriket.

Tillsammans med naturvägledare Erik Kohlström har han tagit fram de nya pedagogiska verktygen som ska göra ekosystemtjänster till något konkret att greppa och förstå. De demonstrerar hur den fina Vattenrikeblommans fyra kronblad symboliserar olika kategorier av ekosystemtjänster. Genom att veckla ut kronbladen kan ekosystemtjänsterna poängsättas på en skala från 0-3.

Vattenrikeblomma. Foto: Åsa Pearce

Blomman används direkt ute på den plats som ska analyseras. Deltagarna får ett antal konkreta uppdrag om olika ekosystemtjänster där de ska bedöma och poängsätta ekosystemtjänsterna utifrån kvantitet eller kvalitet.
-Metoden bygger på hur proffsen jobbar. Den bygger på vetenskapliga metoder för hur man gör en bedömning av till exempel mångfalden på en plats, säger Erik.

Lär sig läsa naturen
Det finns fyra eller fem uppdrag till varje kategori av ekosystemtjänst. När de är poängsatta blir resultatet blommor med olika stora kronblad. Ju fler poäng desto större kronblad för respektive kategori av ekosystemtjänst. Blommorna kan sedan användas i diskussioner om ekosystemtjänster. Det kan handla om att jämföra två platser eller olika ekosystemtjänster på samma plats.

-Dessutom lär barnen sig att läsa naturen. De får både se både helheten och detaljerna och hur de hänger ihop. Blomman är ett sätt att knyta ihop ekologiska och sociala system så att vi inser att vi är en del av naturen, säger Sam.

Blommorna går lika bra att använda för vuxna som diskussionsunderlag och gemensam överblick för stadsplanering för att få upp ögonen på de ekosystemtjänster man kan vilja bevara eller förstärka.

Till våren kommer blomman att finnas att köpa på naturum Vattenriket. De lärare och elever på mellanstadiet och gymnasiet som testat den tycker att det är kul att få konkreta och fantasifulla uppdrag att jobba med.
-Vi vill göra ekosystemtjänster till något begripligt genom att eleverna behöver använda både kropp och fantasi för att lösa uppgiften, säger Sam.

Enkel att använda
Vattenrikeblomman är enkel att använda. Det behövs ingen annan utrustning än blommor och lärarhandledda uppdrag.
-Poängen är att med enkla medel få igång diskussionen och att få de som deltar att börja tänka i banor som inte var självklara från början – att se på naturen med nya ögon, säger Erik.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »