Provfiske

Provfisken görs för att studera hur fiskbeståndet ser ut i en sjö, havet eller ett vattendrag. Olika metoder används för olika typer av vatten och beroende på vad man vill studera. I Vattenriket använder vi oss huvudsakligen av tre metoder, vilka beskrivs nedan.

Nätprovfiske används för att följa upp fiskbestånd i sjöar. Dessa fisken utförs enligt en standardiserad metod. Sjöns storlek och djup är grunden för hur många nät som skall användas.  Ger ett resultat som går att jämföra med andra sjöar exempelvis med avseende artdiversitet och fångst/ansträngning. Utifrån hur fiskbestånden ser ut kan man göra vissa bedömningar kring sjöns status.

Elprovfiske används i rinnande vatten för att följa upp fiskbestånd exempelvis före och efter restaureringsåtgäder, men även som återkommande miljöövervakning.

Sedan 2011 har Vattenriket årligen gjort provfisken efter mal för att följa upp den återintroduktion som påbörjades 1999. Vid detta fiske använder vi seriekopplade parryssjor som läggs i en lång linje. Metoden fungerar bra för att följa upp om malen lyckas med att föröka sig.

Vi har även använt oss av finmaskiga ryssjor vid provfisken i grunda havsområden. Detta har gett oss möjlighet att studera artsammansättning på både uppväxande fiskyngel och räkor.

Snabba fakta

Projektnamn: Provfiske efter mal i helge å, Provfiske på grunda bottnar i Hanöbukten
Medverkande: Biosfärkontoret
Finansiärer:
Genomförs 2011 –
Kontakt: Per Torstensson per.torstensson@kristianstad.se

Dokument

Blogginlägg

Back To Top
Translate »