Provfiske ger ny kunskap om livet under ytan

Tidigare inventeringar har visat på stora mängder fintrådiga alger i Hanöbukten. Årets provfiske pekar på en förklaring. Storspiggen dominerade i näten. Blir de för många äter de upp de små kräftdjuren, som skulle hållit algerna i schack.

I somras undersökte marinbiolog Lena Svensson livet i de strandnära områdena. Hon använde lite nya metoder: småryssjor och en så kallad landvad.
-Småryssjor är helt enkelt små ryssjor med liten maskvidd som fångar mindre fiskar än vad man fångar med nät. Landvad är en variant av trål som man kan dra för hand längs långgrunda stränder. 

Fisket är ett led i arbete med att ta fram ny kunskap om de grunda bottenområdena i Hanöbukten. Ett syfte var att undersöka vilka fiskarter och större kräftdjur som finns och i vilka antal på de grunda bottenområdena i norra Hanbukten.

Det var när Lena inventerade ålgräs och blåstång 2014 och 2015 som hon fick upp ögonen för att det ekologiska systemet inte är i balans. De fintrådiga algerna hade fått breda ut sig alltför mycket.

-Det beror dels på för hög närsaltsbelastning, men jag misstänkte att det dessutom är ett resultat av att det finns för många mellanstora predatorer som äter upp betarna – de små kräftdjur som äter fintrådiga alger, säger Lena.

Stora mängder storspigg
Sommarens fiske stärker hennes hypotes.
-Vi fångade stora mängder storspigg på våren. De äter småbetare och andra undersökningar visar att de har ökat i antal i hela Östersjön. De har ökat sjufaldigt i södra delarna och 45 gånger i centrala Östersjön sedan 1980-talet.

På våren vandrar de in till kusterna för att leka. De vuxna som överlever vandrar sen tillsammans med ungfiskarna ut i Österjön igen på sensommaren.
-Sammantaget äter de enorma mängder småbetare, fiskyngel och fiskägg inne vid kusten. Att de blivit så många beror på ett alltför stort fiske av större rovfiskar som gädda, abborre och torsk, säger Lena.

Ökade närsalter gör att vi har problem med fintrådiga alger i Hanöbukten. Men även hårt fiske på de större predatorerna som torsk resulterar i ökade mängder fintrådiga alger. När stora predatorer fiskas för hårt blir de medelstora predatorerna som storspigg för många vilket leder till att de betande kräftdjuren blir för få och de fintrådiga algerna kan breda ut sig för mycket.
-Det är två problem som förstärker varandra, förklarar Lena. Hon hoppas att resultatet av kan leda till åtgärder.

Ett annat syfte med provfisket var att ta reda på var plattfisk och torsk har sina uppväxtområden.
– Vi måste ge de stora rovfiskarna som abborre, torsk och gädda bättre uppväxtmiljöer och låta dem bli fler.
Resultatet av provfisket publiceras i serien Vattenriket i fokus på Vattenrikets hemsida inom kort.
Text: Åsa Pearce
Foto: Patrik Olofsson

Back To Top
Translate »