Naturens nyttor i fokus på Biosfär 2016

Naturens nyttor och Vattenrikets många arter var fokus på Biosfär 2016. Årets forskningskonferens presenterade ett smörgåsbord nya rön om allt från målarmusslornas livscykel till tärnornas flyttning över världshaven.

Begreppet ekosystemtjänst har fått stor uppmärksamhet de senaste åren och forskningen har tagit stora kliv framåt.
– Därför har vi valt detta livsviktiga begrepp som fokus för konferensen Biosfär 2016. Det är också viktigt för oss att lyfta fram all forskning som sker inom biosfärområdet, säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Vattenriket en hjärtefråga
Kommunalråd Heléne Fritzon invigningstalade.
– Vattenriket är en av mina hjärtefrågor. Tillsammans med frågor om utbildning och kunskap. Jag är jätteglad att vi kan knyta samman forskningen, Högskolan och arbetet med Vattenriket med särskilt fokus på de tjänster som naturen bjuder oss på helt gratis.

Att Kristianstad är en riktig ”hotspot” för alla typer av ekosystemtjänster stod klart när Elin Enfors Kautsky, forskare vid Stockholm Resilience Centre, berättade om resultatet av sitt senaste forskningsprojekt i Helgeåns avrinningsområde.
– Här finns mer än genomsnittet bland alla de kommuner vi analyserat, sa hon.
Ekolog Anna Grönlund, som kartlagt ekosystemtjänster i Kristianstads kommun, delade med sig av resultatet.
– Fokus i arbetet har legat på att göra tjänsterna synliga, på karta och i ord och bild.

Hur gör man ett äpple?
I år och nästa år arbetar naturum Vattenriket extra mycket för att förklara vad ekosystemtjänster är med konkreta exempel.
– Vi ägnade förra vintern åt att fundera kring hur vi skulle  kommunicera begreppet på ett begripligt sätt. Vi ville börja med positiva naturupplevelser för att sedan kunna komma fram till en förståelse för begreppet, förklarade Karin Magntorn, naturumföreståndare.
Frukten av tankearbetet blev en artig mångfaldsrunda runt naturum som berättar om alla de ekosystemtjänster som behövs för att göra ett äpple – från fotosyntes till pollinering.

Sedan tog moderator Johan Elmberg, Högskolan Kristianstad, genom en rad föredrag kopplade till Vattenrikets många arter. Ivan Olsson, fil doktor, berättade om arbetet för att få tillbaka målarmusslan till skånska vattendrag.
Universitetslektor Thomas Beery och hans studenter lyfte fram Vattenriket som en viktig arena i undervisningen för Högskolan Kristianstad.

Vattenriket – inte bara vått…
Ett par föredrag uppehöll sig på de torra sandig delarna av Vattenriket. Joachim Regnéll och Magnus Thelaus, Högskolan Kristianstad, föreläste om hur ett ohållbart jordbruk genom tiderna skapat värdefull sandstäpp. Fotograf och inventerare Mikael Gustafsson gav sin syn på strandpaddans framtidsutsikter.

63 skyddsvärda insektsarter – så många småkryp hittade biolog Niklas Johansson när han inventerade insekter i sanddynerna vid Nyehusen i sommar. Nu är han orolig för deras fortlevnad.
-Det har skett stora förändringar sedan 1930talet – både bebyggelse och igenväxning. Längst ner mot havet på dynerna finns många arter kvar, men en bit in i landet har de försvunnet. Det hög tid att återställa ekosystemen, visade han på kartan från Ravlunda till Nyehusen.

Med fantastiska bilder och nya rön om tärnornas flyttningar över världshaven avrundade fotograf Patrik Olofsson och universitetslektor Johanna Grönroos Biosfär 2016.
Längst flyttar silvertärnorna. Under sin livstid flyttar silvertärnan en sträcka som motsvarar 33 varv runt jorden – det du!

Biosfärkonferensen är ett samarbete mellan Högskolan Kristianstad och Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »