Vattenrikets arbetssätt sprids i Europa

Vattenrikets koordinator Carina Wettemark var huvudtalare på konferensen Waddendag i Holland. Deltagare från föreningar, entreprenörer, kommuner och regering fick höra hur Vattenriket arbetar med dialog, samverkan och lokal förankring.

-Det var roligt och hedrande att bli tillfrågad om att medverka. Att delta i internationella konferenser är dessutom en del i vårt uppdrag att sprida vårt arbetssätt i världsnätverken, säger Carina Wettemark.

Hon ser konferensen som ett tillfälle att få inspirera andra och samtidigt själv bli inspirerad. Som huvudtalare blev hon intervjuad i en expertpanel och fick hålla föredrag om Vattenrikets arbete.
– Det var ett stort intresse för community building, hur vi arbetar med lokal förankring och biosfärambassadörer.

Holländarna har planer på att anlägga ett besökscentrum i Waddensee och funderar på att placera det långt ute i fin natur.
-Då berättade jag hur lyckat det blev när vi tänkte precis tvärtom och byggde naturum Vattenriket riktigt tätortsnära, med mindre anläggningar ute i landskapet runt omkring.

Holländarnas intresse var brett och omfattade allt från monitoring och inventeringar  av växter och djur till facebook och instagram. Själva använder de mest twitter.

Med sig hem fick Carina ny kunskap om hur holländarna arbetar med  stora projekt.
-Sedan har jag vidgat vårt kontaktnät och fått ny kunskap om hur man arbetar med ekosystemtjänster på kommunal nivå, som vi kan ha nytta av.

Carina ser på deltagande i konferensen i världsarvet Waddensee som början på ett längre samarbete.
– Holländarna vill gärna komma och hälsa på och se hur vi arbetar i Vattenriket och vi har en del att lära av dem. De arbetar till exempel med branding på ett spännande sätt.

Text: Åsa Pearce
Foto: Gerard van der Veer

Back To Top
Translate »