Pengar till provfiske av mal i Helge å

Helgeå är ett av tre svenska vattendrag där malen lever i dag. Men hur många malar finns i ån, hur mår de och var håller de till? Kristianstads Vattenrike får 67 200 kronor ur Region Skånes miljövårdsfond för att provfiska.

En gång i tiden var malen en vanlig fisk i Helge å. Men kraftverk och industrier gjorde så att beståndet minskade kraftigt. Numera ligger kärnområdet för malen i sjön Möckeln, Småland.
1999 bestämde man sig för att återinföra malen i nedre Helgeån och tolv malar sattes ut.  Under senare år har minst ett 40-tal malar fångats av fritidsfiskare i ån.

Nu vill Vattenrikets limnolog Jonas Dahl följa upp beståndet på ett vetenskapligt sätt med standardiserade provfisken.
– Malen har ett stort symbolvärde eftersom den kan bli både stor och gammal och dessutom bara finns på tre olika ställen i Sverige.  Artdatabanken gör bedömningen att malen är akut hotad i Sverige.

Malen ska provfiskas efter en metod som utvecklats av bland andra Olof Lessmark, länsfiskedirektör i Kronobergs län. Foto: Sven-Erik Magnusson

67 200 kronor ur Region Skånes miljövårdsfond och resurser från Länsstyrelsen säkrar nästa års provfiske. 15 lokaler ska provfiskas med så kallade parryssjor under tre veckor. För att få svar på om populationen malar är livskraftig, om malen reproducerar sig och var den lever.

– Viktigast är att få en uppfattning om hur många malar det kan tänkas finnas i nedre Helgeån och i vilka miljöer man hittar malarna.  Det kan tänkas att vissa miljöer är extra intressanta för malarna och att dessa miljöer kan behöva ett visst skydd, säger Jonas Dahl.

Back To Top
Translate »