Vattenriket ska locka turister till Skåne

Kristianstads Vattenriket ska locka turister till Skåne. Området lyfts fram som en spetsprodukt i en ny rapport om hur Skåne ska bli attraktivare för besökarna.

Region- och kommunägda marknadsföringsbolaget ”Tourism in Skåne” sätter målet högt. I en ny rapport skriver man att intäkterna från den skånska besöksnäringen ska öka med 34 procent till 24 miljarder kronor per år. 

Rapporten lyfter fram ett antal spetsprodukter som ska locka besökare att välja Skåne framför andra resmål. Kristianstads Vattenriket ses som en attraktion med stor tillväxtpotential.
-Vattenriket är det bästa exemplet vi har på utvecklingsbar naturturism. En ny typ av upplevelse som ligger helt orörd att jobba med, säger Pia Jönsson-Rajgård, VD för Tourism in Skåne.

Sven-Erik Magnusson, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, hoppas också att fler ska upptäcka de höga natur- och kulturvärdena i området.
-Vattenriket är lättillgängligt och erbjuder något för alla. Rovfågelsafari, vandringsleder, fiske, shopping, kultur och bad. Och korna som håller strandängarna öppna blir närproducerad mat på traktens restauranger, säger han.

Lördagen den 27 november öppnar dessutom naturum Vattenriket, som kommer att bli startpunkten för vidare äventyr till Vattenrikets drygt 20 besöksplatser.

Back To Top
Translate »