Färre malar i årets provfiske

Årets malprovfiske bjöd på färre fiskar än tidigare år. Fjolårets kalla sommar kan vara en orsak till den minskade fångsten.

I fjol vad det ett riktigt rekordår med 143 malar i ryssjorna. I år har provfångsten varit betydligt blygsammare. Totalt 30 malar har Vattenrikets biologer Håkan Östberg och Lena Svensson fångat, mätt, vägt och tagit fenprov på.

Håkan har en teori om varför antalet malar dippat i år. Förklaringen kan helt enkelt ligga i fjolårets väder.
-Sommaren 2015 var regnig och kall. Malen är en riktig varmvattenälskare. Den behöver 20-gradigt vatten för att reproduktionen ska lyckas och avkomman överleva, säger Håkan Östberg.

I år fanns det inte så många fjolårsyngel i ryssjorna som det brukar göra. Däremot fångades en malbebis som var ny för i år.
–Den sista malen vi fångade var ett troligt årsyngel på 10 cm som vägde 10 gram. Den fick vi precis vid utloppet till Hammarsjön, säger Håkan.

Varje år får provfiskarna även upp andra firrar. I år talar vi om en riktig baddare till lax.
-Vi fick en på 11 kilo. Det var kul! Kanske var den på väg till lekbottnarna som vi iordningställt vid Torsebro, funderar Håkan.

På sensommaren varje år provfiskar Vattenrikets biologer efter mal i nedre Helgeån. På 1960-talet försvann malen helt från Helgeåns nedre delar på grund av utsläpp från industrier uppströms, men Vattenriket och Fiskeriverket satte ut malar i slutet av 1990-talet.
– Den data vi samlat in under sex års provfiske gör att vi kan konstatera är att malen återigen är etablerad i Helge å.

Än så länge är malen fridlyst.
-Den som råkar få upp en mal på kroken ska sätta tillbaka den försiktigt och meddela fångsten till Fiskevårdsområdet eller till biosfärkontoret, säger Håkan.

Text: Åsa Pearce
Foto: Lena Svensson

Back To Top
Translate »