Hösthälsning från Vattenriket!

Nu glöder höstlöven i gult, orange och rött – en härlig tid för långpromenader! Varför inte prova på ett skogsbad – en rofylld vandring med naturvägledare i Vattenrikets skogar. På lördag den 9 oktober träffas vi vid Forsakar. Läs med i naturums program.

Den andra veckan i september fick Vattenriket besök av europeiska vandrare. Tätortsnära Linnérundan var en av fyra leder som Kristianstads kommun lyft fram i vandringsevenemanget Eurorando. Vattenrikets biosfärambassadörer agerade värdar och visade besökarna till rätta med bravur. Långväga vandrare på Linnérundan.

De kustnära delarna av Hanöbukten är ett av biosfärområdets temaområden. Under augusti och september har Vattenrikets biologer undersökt bottenvegetation och uppväxtområden. Resultatet kommer i en rapport längre fram i höst. En annan del av arbetet är att informera om natur och kulturhistoria de nyttor vi får från havet – så kallade ekosystemtjänster. Besöksplats Äspet är en naturlig plats. I augusti invigde vi en ny utställning i tornet. Den handlar om skärfläckan som häckar i lagunen och om silvertärnans flytt ända till Antarktis. Ny utställning i Äspets fågeltorn.

Ett sätt att bevara och utveckla värdena i Hanöbukten är att arbeta med vattnet som rinner ut i havet från bäckar och åar. Nyligen fick Vattenriket 3,8 miljoner kronor i statliga bidrag för att förbättra vattenkvalitet i Helge å, Skräbeån och Hanöbukten. Vattenriket får pengar till nya våtmarker.

På 1960-talet försvann malen från Helgeåns nedre delar på grund av utsläpp från industrier. När vattenkvaliteten blivit bättre i slutet av 1990-talet satte Vattenriket och Fiskeriverket ut malar. De senaste sju åren har Vattenrikets biologer provfiskat för att se hur populationen utvecklas. Provfiskena visar att malen är väl etablerad. Ifjol var det ett riktigt rekordår med 143 malar. I år räknade vi bara 30 malar i näten. En förklaring kan vara fjolårets kalla sommar. Färre malar i årets provfiske.

I samband med sommaröversvämningen 2007 uppmärksammade Vattenrikets naturvårdssamordnare höga halter av järn på strandängarna längs Helgeån. Utöver minskad grässkörd tror vi järnavlagringarna bidragit till minskningen av de vadarfåglar som häckar på ängarna. Nu har Länsstyrelsen i Skåne fått 400 000 kronor från Naturvårdsverket för att i samverkan med Vattenriket utreda läckage av järn och aluminium från invallade jordbruksmarker. Orsaken till järn på strandängar utreds.

Måndagen den 21 november är det dags för årets forskningskonferens Biosfär 2016. I år har Vattenriket ett extra fokus på artrikedom och ekosystemtjänster. Detta blir ett tema på konferensen, men som vanligt serveras ett smörgåsbord av nya rön kopplade till Vattenriket. Läs mer på hemsidan och anmäl dig till asa.pearce@kristianstad.se Varmt välkommen!

Vänliga hälsningar,
Carina Wettemark

Back To Top
Translate »