Gott resultat i årets malprovfiske

Årets malprovfiske gav 72 malar. Resultatet ligger i linje med tidigare års. Limnolog Andreas Jezek konstaterar att det ser bra ut med återväxten för malarna i Helge å.

Årets malprofiske gav sammanlagt 72 malar fördelade på 15 lokaler.
Det är ungefär som det brukar vara.
-Det är glädjande och tyder på en god föryngring, säger Andreas Jezek.
Förutom malarna sprattlade en hel del andra fiskar i ryssjorna.
-Totalt blev det 16 olika arter. Det är fantastiskt att få upp så många olika arter vid ett provfiske, säger Andreas.

Malen på femte plats
Den vanligaste fisken var björknan. I år blev det 311 stycken. Därefter följer gärs, ål och abborre. Malen hamnade på femte plats i rankingen.
-Jag blev förvånad när jag såg att malen är nästan lika vanlig som abborren. Det är roligt! säger Andreas.

Årets malprovfiske var det sjunde i ordningen. Vid varje provfiske har malarna mätts och vägts och ett litet fenklipp tagits.
-Med de fiskemetoder vi använt hittills fångar vi främst upp fiskar som 0-3 år gamla. Det beror på att våra ryssjor passar för den storleken, säger Andreas.

Ny fiskemetod för större fiskar
För att täppa till kunskapsglappet vad gäller beståndet större fiskar planerar han att byta metod och fiska med större redskap nästa år.
-Det har man gjort i Båven och Möckeln så det kan fungera här också.

Ett annat sätt att öka kunskapen om Helge åns malar är att analysera de DNA-prover som samlats in. En DNA-studie kan ge svar på könsfördelning, återfångst och släktskap.
-Vi har 400-500 fenbitarna från provfisket – en riktig skatt för att ta fram ny kunskap om malarna i Helge å, säger Andreas Jezek.

Resultat malprovfiske 2017:
Björkna: 311
Gärs: 146
Ål: 102
Abborre: 90
Mal: 72

Text: Åsa Pearce
Foto: Andreas Jezek och Håkan Östberg

Back To Top
Translate »