Biosfärområden viktiga för att nå FN:s globala mål

FN:s globala mål ska leda till en bättre värld. Biosfärområden ger goda exempel på hur målen kan nås. Systemekolog och konsult Malena Heinrup har studerat biosfärområdenas roll i arbetet med Agenda 2030.


2015 antog FN:s generalförsamling en global agenda för hållbar utveckling – Agenda 2030. I agendan finns 17 globala mål som är avgörande för mänskligt välstånd över hela världen.

Malena Heinrup är författare till Naturvårdsverkets rapport ”Sveriges biosfärområden – arenor för implementering av Agenda 2030”. Under Framtidsveckan höll hon föredrag på naturum om hur viktiga biosfärområdena är i arbetet med att nå de 17 globala målen.

Många myndigheter och organisationer på olika nivåer arbetar för att nå målen.
– Ofta är arbetet uppdelat i sektorer. Genom att vara arenor för dialog och samverkan kan biosfärområden hjälpa till att bryta stuprören, säger Malena Heinrup.

Biosfärområden visar hur målen kan nås
Biosfärområdenas arbetar med samverkan och konflikthantering. De tolkar och integrerar hållbarhetsmålen och bidrar till att stärka ekosystemen och förståelsen att människan är en del av naturen. Dessutom främjar de lärande om hållbar utveckling.
– Agenda 2030 säger vad vi ska göra, biosfärområdena visar hur det ska göras, säger Malena.

Ett tjugotal personer lyssnar på fördraget. De får höra flera goda exempel på hur Biosfärområde Kristianstad arbetar för att nå flera av FN:s 17 mål. Malena Heinrup berättar hur hanteringen av tranorna vid Pulken bidrar till att uppnå Agenda 2030.

Biosfärkoordinator Carina Wettemark lägger till projekt med att anlägga nya våtmarker och att utbilda biosfärambassadörer.
-Framför allt är biosfärområdens roll att vara arenor för samverkan, koppla ihop aktörer och främja lärande om hållbar utveckling, säger Carina Wettemark.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »