Hästbajs hem till duktiga dyngbaggar

Mitt i en hästhage utanför Åhus, böjd över en hög spillning sitter naturvårdsbiolog Niklas Franc. Han sprätter runt i bajshögen och söker efter dyngbaggar.

Det här är tredje gången som Niklas letar dyngbaggar i Vattenriket i sommar.
-Tidigare har vi inventerat de finaste sandmarkerna. I år vill vi ta reda på vad vi har i de lite mer vanliga betesmarkerna, säger Karin Hernborg, Vattenrikets ekolog.

Niklas är imponerad av området. Han har hittat 15 av 40 möjliga dyngbaggearter.
– Här är jättefint, ovanligt många arter och fina marker, säger Niklas Frank.

Bland fynden finns rödbukig dyngbagge, fransdyngbagge och den extremt sällsynta ribbdyngbaggen:
-Den finns i stort sett bara här i Åhustrakten, på nordvästra Öland och på enstaka platser på Gotland, säger Niklas.

Gör stor nytta
Det är kombinationen värme, sand och spillning som gör det.
-Runt Åhus finns stora sandiga arealer och en kontinuitet av bete, vilket gör att de kunnat leva kvar och trivs här, säger Niklas.

Målet med inventeringar är att öka kunskapen.
– Om artrikedomen i området, men också om de tjänster naturen ger till oss människor i odlingslandskapet. Där är dyngbaggen en lite outforskad tjänst, säger Karin Hernborg.

Samtidigt som dyngbaggarna äter spillningen gör de nämligen stor nytta för oss människor.
– Om de inte hade funnits hade hästbajset bara legat här. Dyngbaggarna tar med sig svampar och virus in och luftar högen. Hästbajset bryts ner och blir näring för marken. Sen kommer fåglar som äter skalbaggarna. När de letar skalbaggar sprätter de ut näringen över ett större område, säger Niklas.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »