Mindre mossa och mer blommor gör sandtomten rikare

Små insatser kan göra stor nytta för växter, småkryp och upplevelsen. Vattenrikets ekolog Karin Hernborg ger råd om hur markägare längs sandkusten kan sköta sin tomt i LONA-projektet ”I sanden nära dig.”

Under en sandvandring söder om Yngsjö berättade Karin Hernborg att hon ger rådgivning om hur tomter kan skötas för att gynna sandmarkernas speciella blommor och kryp. Birgitta Brännström Forss nappade och ganska precis ett år senare sitter Karin och Birgitta på terrassen i Birgittas trädgård och blickar ut över sanddyner, tallar och mossa.

-Jag vill ha naturen så nära som möjligt. Sen tänker jag: vad kan jag bidra med så att naturvärdena inte förstörs, utan utvecklas och bevaras, säger Birgitta.

Karin Hernborg tar fram kartor och berättar om områdets historia och om höga naturvärden kopplade till hur öppet området varit.
-På skånska rekognoseringskartan från 1812 syns fortfarande ingen skog. Vid slutet av 1800-talet började man plantera tall för att stoppa sanddriften.

På 1940-talet var tallskogarna utmed kusten fortfarande glesa och rika på öppna gläntor med sand. Sedan dess har skogen tätnat och de öppna sandmarkernas arter trängs undan.

Karin visar foton på insekter. Den fläckiga myrlejonsländan är en riktig raritet i området. Den skimrande solguldstekeln en annan.
-Idag är det ingen risk för sandflykt, tvärtom vore det bra att skrapa bort mossa och blotta sanden för värmeälskande växter och insekter. Då blir det en mosaik av miljöer där fler kan trivas.

Det har blivit dags att gå en runda och kika på var små insatser kan göras för att gynna naturvärdena. Det surrar runt blomsterlåda och hängande blomsterkorgar.
-Vi har jättemycket humlor och bin, konstaterar Birgitta

Karin ger henne rådet att ta bort lite gräs och mossa och plantera torktåliga blommande växter som backtimjan, lavendel, stäppsalvia och nejlikor.
– Så hjälper du till med pollen och nektar till bin och fjärilar. I den öppna sanden kan insekter värma sig och bygga bo och blommor kan fröså sig.
-och ställ gärna ut ett fågelbad, det blir som en källa för både fåglar och insekter i den torra tallskogen.

Fakta:
Rådgivningen är en del i Vattenrikets projekt ” I sanden nära dig”, som finansieras med så kallade LONA-pengar.
Målet med projektet är att sprida kunskap och inspirera alla som förvaltar naturmark längs sandkusten att sköta området på ett sätt som gynnas sandmarkernas mångfald.

Back To Top
Translate »