Gott om mal i årets provfiske

mal

Årets malprovfiske gav fin utdelning. Totalt 100 malar fiskades upp på sju ställen i Helge å mellan Araslövssjön och Vramsåns mynning. Flest malar fanns det i de stadsnära ryssjorna. 

Sedan 2011 provfiskar Vattenrikets limnolog Helge å varje år. I augusti/september läggs ryssjor ut på sju olika platser i ån. Malarna räknas, mäts, vägs och ett litet fenprov tas, innan de fridlysta fiskarna sätts tillbaka igen.

I fjol gav fisket bara 17 malar, men i år blev det desto fler – 100 stycken! Det näst bästa resultatet genom tiderna. Bara en gång tidigare har provfisket gett större resultat. 2015 fick man 129 malar på åtta lokaler.

Limnolog Andreas Jezek är glad åt årets fiske.
-Det har gått jättebra. Vi fick gott om mal och dessutom fyra stycken som var kläckta i våras. Tidigare om åren har vi bara fått enstaka årsyngel.

malprovfiske

Mest fisk var det i de stadsnära ryssjorna. Vid Kanalhuset fick han 26 malar. Årets största mal var en bjässe på 125 centimeter som vägde strax under tolv kilo.
-Det är den näst största mal vi fått upp i provfisket. Det skulle kunna vara barn till de som satts ut i området.

Andreas berättar att ryssjorna innehöll flera malar i två decimeters storlek, vilket tyder på att det var reproduktion i fjol, även om fisket inte gav något stort resultat då.

Efter att malen provfiskats varje år nio gånger är planen nu att glesa ut tillfällena. I stället vill Andreas veta mer om den genetiska uppsättningen.
-Vi har 400 prover att DNA-testa för att se hur stort antal som är föräldrar.

Förutom malarna hamnade många andra fiskar i ryssjorna.
-Bland annat fick vi ett par stora gösar i anslutning till centrum – alldeles utanför den nya fiskebryggan vid Kanalhuset!

Text: Åsa Pearce
Foto: Emil Hellmark och Dan Gerell

 

Back To Top
Translate »