Konferens för att bevara våra vilda kulturväxtsläktingar

Jens Weibull och Carina Wettemark

De vilda släktingarna till våra grödor är livsviktiga – men har ett dåligt skydd. Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är rikast i landet på vilda släktingar till spannmål, grönsaker, frukt och foder. I tisdags samlades experter på området på naturum för att diskutera hur man kan bevara och utveckla dessa kulturväxter.

Om 50 år kommer vi att behöver producera 70 procent mer mat än idag. I ett betydligt varmare klimat. Skulle de grödor vi odlar slås ut av till exempel sjukdom är det viktigt att det finns vilda släktingar som kan ge resistens till de odlade arterna.
– Vilda kulturväxtsläktingar bär på bred genetisk variation som behövs för att utveckla de grödor som används i lantbruket, säger Anna Palmé, växtexpert på NordGen.

Hos de vilda släktingarna kan det finnas egenskaper som saknas hos de moderna odlade sorterna. Genom att korsa vilda kulturväxtsläktingar med odlade grödor kan egenskaper som resistens mot skadedjur och sjukdomar eller tolerans mot kyla föras över och ge bättre överlevnad och/eller produktion.

konferens om kultuväxtsläktingar

Idag har våra kulturväxtsläktingar ett dåligt skydd. De har kommit lite i skymundan i diskussionerna om vikten av biologisk mångfald. Våra vilda kulturväxtsläktingar är hotade av klimatförändringar, igenväxning och exploatering. Jens Weibull, Jordbruksverket, och Anna Palmé, NordGen, bjöd tillsammans med Carina Wettemark, Vattenriket, in till en konferens på naturum för att lyfta fram vikten av kulturväxtsläktingar.

Att de valde just Biosfärområde Kristianstads Vattenrike för sin konferens är ingen slump. Här finns flest vilda kulturväxtsläktingar i landet: 85 av 115 prioriterade arter.
– De är så många tack vare att vi har så rik och varierad natur och att vi har jobbat länge med att bevara och utveckla naturvärdena, säger Carina Wettemark.

På konferensen diskuterade representanter från från NordGen, Jordbruksverket, Naturvårdsverket, SLU/Artdatabanken, Lunds Botaniska Förening och Länsstyrelsen hur ett konkret bevarandearbete av de vilda kulturväxtsläktingarna i Sverige kan skapas.

– Det är viktigt att öka medvetenheten om hur viktiga de här växterna är. Det gäller maten och i förlängningen livet, säger Jens Weibull.

Text: Åsa Pearce
Foto: Pyret Ovesson

Back To Top
Translate »