Nordiska Unescoråden fick uppleva Vattenriket

unescobesök i vattenriket

I tre dagar har de nordiska Unescoråden träffats i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Ett sjuttiotal delegater från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island fick fördjupad kunskap om biosfärområden och förberedde sig inför Unescos generalkonferens i Paris i november.

De nordiska länderna turas om att vara värd för det årliga mötet inför generalkonferensen. I  år var det Sveriges tur och valet föll på Kristianstad och Vattenriket.
– Det kändes självklart att visa upp Kristianstads Vattenrike. Dels för att det är Sveriges första Unesco biosfärområde, dels för det fantastiskt fina arbete Vattenriket gör med att arbeta strategiskt och holistiskt, säger Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet.

Biosfärkoordinator Carina Wettemark är stolt över att området valts ut som plats för Unescomötet.
– Det är en fjäder i hatten att man från Sveriges sida väljer att visa upp Vattenriket som sitt exempel. Vi är fantastiskt stolta och det är en fin möjlighet att sprida kunskap om hur vi arbetar i praktiken som modellområde för hållbar utveckling, säger hon.

unesco möter jens fjelkner

Under besöket har delegaterna fått information om naturum Vattenriket och biosfärarbetet både i föredrag inomhus på naturum och ute i fält. Tisdagseftermiddagen ägnades åt en utflykt till projekt- och besöksplatser i Vattenriket.

Första stoppet var vid lantbrukare Jens Fjelkners nyanlagda våtmark i Rinkaby. Vattenrikets limnolog Andreas Jezek berättade hur viktiga våtmarker är för att förbättra vattenkvaliteten i Helge å och Hanöbukten genom att de fångar upp kväve och fosfor från odlingslandskapet. Våtmarken bjuder också på ekosystemtjänster som ett rikt fågelliv och vattenreglering.

Sedan fortsatte turen till utemuseum Pulken. Där berättade naturvårdssamordnare Pyret Ovesson om biosfärkontorets transkadeförebyggande arbete tillsammans med lantbrukare och länsstyrelsen. Informationsansvariga Åsa Pearce pratade om Pulken som tranornas B&B och mötesplats för naturintresserade, föreningar, besöksnäring och tranvärdar.

Unesco vid Äspet

Fältturen avslutades vid utemuseum Äspet i Åhus. Där fick delegaterna veta mer om arbetet med besöksplatser ute i landskapet och temat ”Upplev Vattenriket”. Naturvårdstekniker Håkan Östberg berättade om arbetet med nya vandringsleden Vattenrikeleden, en del av Skåneleden.

Mats Djurberg är mycket nöjd med årets Unesco-möte i Biosfärområde Kristianstads Vattenriket.
–Det är kul att vara i den här miljön. Den ger energi och man blir glad att se alla arbeten som är på gång. Vi har blivit extremt väl mottagna av kommunen och alla från Vattenriket som ställt upp och berättat hur de jobbar. Det har gett en bra bild av hur biosfärområden fungerar.

Carina Wettemark menar att det varit ömsesidigt givande.
-Det varit inspirerande för oss att träffa Unesco-delegaterna, med många intressanta och givande samtal, säger hon.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »