Vattenriket firar 30-årsjubileum

jubileumsutställning naturum vattenriket

I år är det 30 år sedan Vattenrikets verksamhet startade i två byggbaracker vid Helge å. Mycket har hänt sedan dess! I dag är Kristianstads Vattenrike ett internationellt erkänt biosfärområde med naturum som skyltfönster och mötesplats. På söndag firas 30-årsjubileet med tårta, musik och minnen.

Arbetet med att bevara och utveckla våtmarkerna kring Kristianstad började i slutet på 1980-talet. Då skapade Sven-Erik Magnusson Vattenrikets verksamhet som ett paraply som omfattar naturvård, turism och pedagogik.
-Paraplyet visar helhetsgreppet, att arbetet omfattar hela samhällsbyggandet, säger Sven-Erik Magnusson.

Från ett par byggbaracker vid Helge å knöt han till sig föreningar, markägare och myndigheter. Tillsammans började de restaurera strandängar och göra området tillgängligt med utemuseer, spänger och fågeltorn. Parallellt drog naturskolans pedagogiska verksamhet igång och engagerade elever och lärare för natur och miljö.

Blev biosfärområde 2005
Det framgångsrika arbetet ledde till att Unesco utsåg Vattenriket till landets första moderna biosfärområde 2005. Lena Sommestad, idag ordförande i Svenska Unescorådet, var en av talarna när Kristianstads Vattenrike firade utnämningen vid Lillö.

-Jag ser fram emot att besöka området igen och naturum som tillkommit. Biosfärområden är ett sätt att förverkliga Agenda 2030. Här förenas de tre dimensionerna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, säger Lena Sommestad.

Lockar besökare från när och fjärran
Efter hand har allt fler besökare hittat till Vattenriket och 2010 kom besökscenter naturum Vattenriket på plats – mitt i Kristianstad och mitt i våtmarkerna. Attityden har förändrats från vattensjukt till vattenrikt och idag är Vattenriket en viktig del i varumärket Kristianstad.
– Vattenriket är något som väldigt många av oss som bor här är mycket stolta över och som lockar besökare både nationellt och internationellt, säger Eva Berglund, planeringsstrateg besöksnäring Kristianstads kommun.

Betyder mer än någon kunnat ana
Kommunalråd Pierre Månsson var med när de första besluten togs kring Vattenriket i kommunstyrelsen och under hela den trettioåriga utvecklingen.
-Det har varit väldigt spännande och Vattenriket har kommit att betyda mycket mer än vad vi från början kunde ana.Vi brukar säga att Kristianstad har gått från att vara vattensjukt till vattenrikt. Jag tycker att det är en rätt bra beskrivning. Vårt vattennära och låglänta läge är på flera sätt fortfarande ett hot och en svaghet. Men genom att vi har tagit ett helhetsgrepp och satt fokus på de positiva värdena har vattnet, genom Vattenriket, också blivit en av våra största tillgångar och styrkor , säger han.

Hur viktigt är det att bevara och utveckla ett sådant här område?
-Det är faktiskt livsviktigt. Våra våtmarker bidrar till så mycket. De är ett skydd mot översvämning, ett filter mot näringsläckaget till Östersjön, en hemvist för sällsynta och hotade djur och växter, en betesmark för välmående boskap och en rekreationsmöjlighet för stressade människor, säger Pierre Månsson.

Bra för både natur och människa 
Arbetet med att skapa förutsättningar för områdets varierade natur och många arter har fortsatt och utvecklats. Projekt är i igång flera olika temalandskap, från våtmarker till torra sandiga marker, rinnande vattendrag, hav och skog. Vattenriket är lyckligt lottat vad gäller artrikedom. På två promille av landets yta finns hela 20 procent av landets alla hotade, ovanliga arter.

-Vi har ett stort ansvar att bevara och utveckla dessa värden för framtiden och utifrån Unescos uppdrag visa att vi är ett modellområde för hållbar utveckling i praktiken – en utveckling som är bra för både natur och människa! Säger Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.
Text: Åsa Pearce
Foto: Karin Magntorn

Vattenrikets 30-årsjubileum firas på flera sätt:

  • Utställning på redet vid naturum gör nerslag i verksamheten under de 30 åren
  • Jubileumsfest på söndag 1 september med tårta, minnen och musik i redet.
  • Föredrag i naturums program:
    30 år på 30 minuter, 4/9 12.15-12.45 Karin Magntorn, naturumföreståndare
    30 år som fotograf i Vattenriket, 7/9 14-15, Patrik Olofsson, naturfotograf
    30 år i Vattenrikets våtmarker, 18/9 12.15-13, Hans Cronert, naturvårdssamordnare

Läs mer om Vattenrikets 30-årsjubileum här.

Back To Top
Translate »