Glad påsk från Vattenriket!

blåsippor norra lingenäset

Våren har kommit till Vattenriket! Nu blommar blåsipporna vid Norra Lingenäset och nu hörs tranornas trumpetande över Pulken. Att se dem rasta, äta och dansa ger en härlig vårkänsla.

I år är det dock inte riktigt som vanligt. Pandemin håller sitt grepp och vi gör det lättare att njuta av tranorna på distans. Parkeringen är öppen med parkeringsvärdar i påsk. Naturums naturvägledare är på plats på dagtid. Vi hjälps åt att hålla en tranas avstånd till varandra. På facebook sänder vi live och slow-TV från fågeltornet. Läs mer.

Vi ser tillbaka och blickar framåt
Varje år tar Biosfärkontoret fram en verksamhetsberättelse som beskriver året som gått. I år blickar vi dessutom fem år framåt i ett nytt handlingsprogram. Med fem fokusområden och en tydlig inriktning på hur biosfärarbete bidrar till att nå de globala målen i Agenda 2030 genom att hitta lokala lösningar på globala utmaningar. Läs mer.

Åtgärder ska locka fjärilar och bin
Ett öppnare landskap har skapats på Horna Sandar norr om Åhus. Här ska sand- och solälskande svampar, blommor och insekter trivas.
Åtgärderna kommer ur ett regeringsuppdrag att skydda vilda pollinerare där Länsstyrelsen Skåne fördelat 243 600 kronor till Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Läs mer.

Satsning för ett friskare Östersjön
Nu inleds ett stort WWF-projekt som ska blåsa nytt liv i Östersjöns undervattensvärldar. Projektet omfattar naturvårdsinsatser i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, Stockholms skärgård och Höga kusten. Initiativet ska även engagera barn och vuxna för Östersjön. Läs mer.

Friluftslivets år i Vattenriket
2021 är Friluftslivets år. I Vattenriket arbetar vi sedan länge med att skapa förutsättningar för friluftslivet. Här finns 22 besöksplatser, Skåneleden SL6 Vattenriket växer fram och det ska bli lättare att ta sig ut på Helge å och Hammarsjön. I år lyfter vi fram friluftslivet lite extra. På facebook, instagram och hemsidan hittar du tips på härliga saker att hitta på ute. Läs mer.

Mindre vass ska locka fler fåglar
När vassen grävs bort får Karpalundsdammen en längre och flikigare strandlinje. Här kan smådopping, sothöna och gräsand hitta mat och häcka. Besökarna får en bättre vy från gömslet. De uppgrävda massorna blir näring på åkrarna. Läs mer.

Vattenriket rymmer många rödlistade arter
I Biosfärområde Kristianstads Vattenrike finns många välbevarade och speciella miljöer. Det ger en stor artrikedom och många sällsynta växter och djur. I fjol gjordes en uppdatering över områdets rödlistade arter. Det visade sig att de ökat från 637 till 875 sedan 2005. Läs mer.

Nytt björndjur namnges efter Vattenrikets grundare
Forskare från Högskolan Kristianstad har hittat fyra nya arter björndjur i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Ett har fått namn efter Vattenrikets grundare Sven-Erik Magnusson. Läs mer.

Back To Top
Translate »