Vi ser tillbaka på 2020 och blickar fem år framåt

Varje år tar Biosfärkontoret fram en verksamhetsberättelse som beskriver året som gått. I år blickar vi dessutom framåt i ett nytt handlingsprogram för 2021-25. Nu finns publikationerna i tryckt form och på hemsidan.

vattenrikets verksamhetsberättelse o handlingsprogram

Den senaste veckan har samarbetspartners på lokal och nationell och internationella nivå; myndigheter, forskare, föreningar och markägare fått verksamhetsberättelsen i brevlådan.
– Vårt uppdrag är att arbeta med inspirerande goda exempel. Att ta fram och sprida verksamhetsberättelsen är en del i det arbetet. Det är värdefullt att titta tillbaka och känna stolthet över det vi gjort samtidigt som det bidrar till att utveckla verksamheten, säger Carina Wettemark, biosfärkoordinator.

Naturum firade 10 år och Skåneleden SL6 invigdes
2020 var ett händelserikt år då naturum Vattenriket fyllde tio år. Jubileet firades med facebooksända tal, en ljusinstallation och en ny kul app. Samtidigt lanserades kampanjen ”I love Vattenriket tillsammans med Vattenrikets vänner. Där får invånare, besökare och företag möjlighet att visa sin uppskattning för Vattenriket samtidigt som det ger en slant till föreningen.

Biosfärarbetet sker med övergripande teman. I fjol var temat ”Upplev  Vattenriket”. Naturvägledarna flyttade ut och sociala medier lyfte fram härliga smultronställen i Vattenriket och den en ny kartan ”Fiska i Vattenriket” togs fram.

En sak som Carina är särskilt stolt över är att den första etappen av Skåneleden SL6 Vattenriket blev klar och invigdes på stadens födelsedag och den biologiska mångfaldens dag den 22 maj.
-Jag är superstolt över hela resan med Skåneleden SL6 Vattenriket! Från att vi plockade upp ett medborgarförslag i dvala, skrev en förstudie och sökte statliga medel och investeringspengar, till att vi kunde inviga första etappen. Väldigt många har hittat till den under coronapandemin och vi hoppas på att få fler långväga besökare framöver, säger Carina.

Naturen blev extra viktig under pandemin
Coronapandemin påverkade alla delar i samhället 2020.
– Naturen blev viktigare än någonsin som plats för umgänge med nära och kära. I vår verksamhet lärde vi oss att ställa om och vi blev allt mer digitala. Ett exempel är vår årliga forskningskonferens Biosfär som gick bra digitalt, säger Carina Wettemark.

Under Framtidsveckan genomförde Biosfärkontoret och naturum en uppskattad storstädning av Vattenriket tillsammans med några av biosfärområdets engagerade föreningar. Kommunikationsmaterial togs fram och fiffiga pås-holkar sattes upp.

Nya våtmarker grävdes för att förbättra vattenkvaliteten och hålla kvar vatten i landskapet. Våtmarkerna utvärderas av forskare vid Lunds universitet. Träd och buskar röjdes på Näsby fält till glädje för både biologisk mångfald och besökare. Pollinerare gynnades när vi rörde om i sanden och blomsterrika remsor såddes in i odlingslandskapet i samarbetsprojektet “Hela Skåne blommar”. Tillsammans med WWF, länsstyrelserna i Stockholm och Västernorrland samt Sportfiskarna fick Biosfärområdet medel till ett projekt för att återskapa Östersjöns livskraft.

Nytt handlingsprogram med fem fokusområden
Under 2020 togs också ett nytt handlingsprogram fram för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike perioden 2021-2025. Med fem fokusområden och en tydlig inriktning på hur biosfärarbete bidrar till att nå de globala målen i Agenda 2030 genom att hitta lokala lösningar på globala utmaningar.

– Vi har ett brett stöd för handlingsprogrammet eftersom det antagits både av vår samrådsgrupp och av kommunstyrelsen. Det känns bra och viktigt att den är lokalt förankrad! säger Carina Wettemark.

Läs hela verksamhetsberättelsen här.

Läs hela handlingsprogrammet här.

Skrifterna finns också att hämta på Medborgarcenter i Rådhuset.

Vattenrikets fem fokusområden:

  • Friska ekosystem och rik biologisk mångfald
  • Vatten i balans från källa till hav
  • Attitydförändring och lärande
  • Hållbart företagande i lantbruk och besöksnäring
  • Hälsa, livskvalitet och samhällsutveckling
Back To Top
Translate »