Nytt björndjur får namn efter Vattenrikets grundare

Forskare från Högskolan Kristianstad har hittat fyra nya arter björndjur i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. En har fått namn efter Vattenrikets grundare Sven-Erik Magnusson.

björndjuret Sven-Erik Magnusson
Björndjuret Sven-Erik Magnusson, Itaquascon magnussoni.

För sju år sedan började Ingemar Jönsson, professor i teoretisk och evolutionär ekologi vid Högskolan Kristianstad leta efter björndjur, tardigrader, i Vattenriket tillsammans med kollegor från Italien. Nu har de publicerat sin vetenskapliga artikel där de också gett namn åt de nyupptäckta björndjuren. Sven-Erik Magnusson var tidigt en given kandidat för att namnge en av de nya arterna, eftersom han har betytt så mycket för Vattenriket och arbetet med att bevara den biologiska mångfalden.

-Jag tycker det är viktigt att lyfta fram visionärer inom hållbarhetsarbetet. Både Sven-Erik Magnusson och Greta Thunberg har gjort oerhört mycket för att visa på nödvändigheten och möjligheten att förändra vårt förhållande till naturen och att skapa resilienta hållbara samhällen. Att inom ett biosfärområde få hedra dessa pionjärer med namn på ett av de mest resilienta djuren på jorden känns helt rätt, säger Ingemar Jönsson.

Sven-Erik Magnusson känner sig mycket hedrad av att på det här sättet bli uppmärksammad för sitt arbete med Vattenriket.
-Det betyder också väldigt mycket att arbetet med hållbar utveckling i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike genom detta uppmärksammas både nationellt och internationellt, säger han. 

Forskarna har hittat björndjuret Sven-Erik Magnusson, Itaquascon magnussoni, vid Balsberget, Gropahålet och Näsby fält, som alla är besöksplatser i Vattenriket. Klimataktivisten Greta Thunberg får ge namn åt ett av björndjuren ”för hennes modiga och insiktsfulla ansträngningar för att öppna världsledarnas ögon om behovet av åtgärder mot klimatförändringarna”. Detta björndjur hittade forskarna i mossa vid en annan av Vattenrikets besöksplatser, naturreservatet Sånnarna.

Nyupptäckta arter i biosfärområde Kristianstads Vattenrike:

  • Mesobiotus emiliae. Döpt efter en släkting till en av de italienska forskarna
  • Xerobiotus gretae. Döpt efter klimataktivisten Greta Thunberg.
  • Itaquascon magnussoni. Döpt efter Kristianstads Vattenrikes grundare Sven-Erik Magnusson.
  • Thulinius gustavi. Döpt efter den svenska björndjursforskaren Gustav Thulin (1889–1945).
Back To Top
Translate »