Mindre vass ska locka fler fåglar till Karpalundsdammen

När vassen grävs bort får Karpalundsdammen en längre och flikigare strandlinje. Här kan smådopping, sothöna och gräsand hitta mat och häcka. Besökarna får en bättre vy från gömslet. De uppgrävda massorna blir näring på åkrarna.

Vassen togs bort i Karpalundsdammarna

Besöksplats Karpalundsdammarna har under lång tid varit ett fint område för att skåda fågel. Gömslet och utsiktsplattformen gör platsen till en liten pärla för fågelintresserade.

För några år sedan fanns det både svarttärna och doppingar i dammarna, men med tiden har dammarna blivit allt mer igenvuxna av bladvass.
– Variationen i livsmiljöer har minskat för fåglarna och vyn ut över dammen från gömslet har blivit begränsad, säger Andreas Jezek, Vattenrikets limnolog.

Nu ska det bli ändring. Den senaste månaden har en grävskopa arbetat hårt för att ge dammen och gömslet tillbaka dess funktion. Totalt har 7000 kvadratmeter vass har grävts bort med grävmaskin.
-Vi skapar flikigheten och en liten ö ute i dammen. På så sätt får vi en längre strandlinje och en större variation i livsmiljöer på en liten yta. Det är viktigt för att bibehålla en hög biologisk mångfald, säger Andreas.

Åtgärder Karpalundsdammarn

I dag är det framför allt grågäss som trivs i dammen. Nu hoppas Andreas att fler ska flytta in. Smådopping, sothöna och gräsand till exempel. Liksom en av områdets raritet – pungmesen. -Vi har haft i åtanke att bevara livsmiljöer som är viktiga för pungmesen. Karpalundsdammarna är en av de platser där vi haft pungmes under lång tid.

Restaureringen är ett samarbete mellan Biosfärkontoret, markägare Leif Ryd, som bidragit ekonomiskt och arrendatorn Erik Bertheau, som tagit hand om uppgrävda massor och vegetation som jordförbättring.
-På så sätt har det blivit ett kretslopp där vi tar tillvara på det organiska materialet och låter det göra nytta i jordbruket, säger Andreas Jezek.

Text: Åsa Pearce
Foto: Andreas Jezek

Back To Top
Translate »