Rekordmånga gäss i Vattenriket i januari

I januari 2020 räknade  Nordöstra Skånes fågelklubb rekordmånga gäss. I årets januariräkning blev det en ny toppnotering. Hela 30 342 fåglar räknades. Det är 1200 fler än förra året.

Sädgäss på vintern

1982 började Nordöstra Skånes fågelklubb räkna gässen i Kristianstad och Bromölla kommun, som en del i arbetet med ge underlag till forskare bland annat vid Lunds Universitet. Gässen räknas en gång i månaden under vinterhalvåret.

Det är ovanligt många gäss i Vattenriket just nu. Bara vid ett tiotal räkningstillfällen sedan starten har de räknat fler gäss under någon månad. Sädgässen dominerade med 15 013 individer mot 12 400 i fjol. Bara vid fyra januariräkningar under den snart 40-åriga sviten har fågelklubben noterat fler sädgäss än i år. Huvuddelen av de sädgäss som övervintrar här är av rasen skogssädgås. Vilken är en ovanlig och hotad ras av arten.
-Men det mest anmärkningsvärda är nog ändå det höga antalet vitkindade gäss i våra trakter så här års. Årets januarinotering på 10 517 är det högsta antalet vi någonsin räknat i januari! För ett år sedan såg vi knappt 8 900, säger Evert Valfridsson, Nordöstra Skånes fågelklubb.

Antalet häckande grågäss har ökat kraftigt i Vattenriket och övriga delar av landet under 1990–2000-talet. Ändrade väderförhållanden med milda vintrar gör dessutom att gässen stannar över vintern istället för att flytta.

För lantbrukarna kan gässen orsaka stor skada, ett problem som har ökat de senaste åren. För att hitta lösningar på problemet tog Länsstyrelsen 2002–2003 tillsammans med lokala aktörer fram en förvaltningsplan för grågås, utifrån förhållandena i Kristianstads och Bromölla kommuner.

Sedan planen togs fram har arbetet med att minska skador utvecklats med en ”gåsakarl” som bistår lantbrukarna med skrämselutrustning. Rutiner kring skyddsjakt har setts över och när skador uppkommer finns möjligheter till ersättning.  Fågelklubben räknar rastande och övervintrande gäss varje månad från september till och med mars.

Text: Åsa Pearce
Foto: Christer Neideman/ Sländans databas

Fakta Gås- och tranförvaltningsgruppen
Medverkande: Markägare, Länsstyrelsen i Skåne, LRF Kristianstad och Bromölla kommuner, Svenska Jägareförbundet/Region syd, Högskolan Kristianstad, Nordöstra Skånes fågelklubb, Naturskyddsföreningen och Biosfärkontoret/Kristianstads kommun.
Finansiärer: Naturvårdsverket finansierar genom Länsstyrelsen, skrämselkonsultent, skrämselutrustning, skadevärdering, eventuella skadeersättningar, tranmatare och korn till den transkadeförebyggande matningen vid Pulken. KLF sponsrar en del av kornet. Fågelklubben räknar regelmässigt gäss och tranor.
Verksamheten påbörjades: 1997
Kontakt: Anders Hallengren, Länsstyrelsen Skåne anders.hallengren@lansstyrelsen.se

Läs mer här: https://vattenriket.kristianstad.se/trangruppen/

Back To Top
Translate »