skip to Main Content

Restaurering för sandarternas överlevnad

Förr var sandflykt ett hot. Tallskog planterades för att binda sanden. Idag har den naturliga markstörningen minskat och landskapet blivit allt mindre öppet. Genom att dra upp tallar och skrapa…

Läs mer

Spenslig art får hjälp att trivas

På ett enda ställe i landet växer sandnöreln. I en betesmark vid Lyngsjö och i vägrenen intill får den lilla spensliga växten nu hjälp att sprida sina frön. Sandnöreln - en…

Läs mer

Mer väddklint räddar hotat bi

De ser inte mycket ut för världen i dag. Men nästa sommar blommar de nya väddklintplantorna i vackra röd-violetta bollar längs vägarna. Men framför allt ger de nektar och pollen åt…

Läs mer

Vilda blommor lockade många

Över 75 personer deltog i vandringen på Kristianstads Golfklubb i Åhus i samband med det årliga evenemanget ”De vilda blommornas dag”. Botanisten Kjell-Arne Olsson och Vattenrikets ekolog Carina Wettemark berättade…

Läs mer

Flaggan i topp för golfklubben

Idag har Maria Strandberg från Svenska Golfförbundet och styrelsemedlem i Sterf (Scandinavian Turfgrass Environment Organization) överlämnat flaggan som ett bevis på att Kristianstads Golfklubb i Åhus(KGK) är certifierade enligt den…

Läs mer

Golfklubbens miljöarbete godkänt

När internationelle certifieraren Ole Riger-Kusk besökte Kristianstads Golfklubb i Åhus, KGK, var han imponerad av klubbens miljöarbete. Nu får klubben den åtråvärda utnämningen. I mars besökte certifieraren Ole Riger-Kusk KGK. Nu…

Läs mer

Hotat bi räddas i nytt projekt

Vattenriket har tillsammans med Trafikverket och länsstyrelsen i Skåne län fått pengar från Region Skånes miljövårdsfond för att rädda det hotade stortapetserarbiet. Bland annat ska väddklint sås in längs med…

Läs mer
Back To Top
Translate »