Hotat bi räddas i nytt projekt

Vattenriket har tillsammans med Trafikverket och länsstyrelsen i Skåne län fått pengar från Region Skånes miljövårdsfond för att rädda det hotade stortapetserarbiet. Bland annat ska väddklint sås in längs med vägar i Kristianstads kommun.


Plantering av väddklint ska rädda stortapetserarbiet. Foto: Patrik Olofsson

-Stortapetserarbiet är en art som håller på att försvinna. De har minskat dramatiskt i antal de senaste decennierna, säger Carina Wettemark, ekolog på Vattenriket.

På 1950- och 60-talet var stortapetserarbiet en ganska vanlig art, särskilt i nordöstra Skånes blomrika, torra och varma kusttrakter.
-Sedan dess har den på ett närmast gåtfullt sätt försvunnit från nästan alla lokaler, säger Carina Wettemark.

Ett skäl är att väddklinten, stortapetserarbiets huvudföda, försvunnit när marker odlats upp, vuxit igen eller bebyggts. I dag finns väddklinten bara kvar på Öland och Gottland. Och så i Vattenriket, kring Kristianstad.
– Här finns sandiga trädor, vägslänter och åkerkanter där väddklinten fortfarande växer.

Projektet går till stor del ut på att återskapa sandiga marker där väddklinten trivs. På fem olika ställen ska man bränna, plöja och röja och så in och plantera väddklint.

Totalt har projektet en budget på 490 000 kronor.  Ett syfte är att sprida information om arbetet.
 -Flera lokaler för åtgärder ligger i anslutning till vägnätet. På så vis kan vi sprida kunskap om det vi gör till förbipasserande.

Även om insatserna görs för att rädda stortapetserarbiet kommer en rad andra insekter att få en bättre livsmiljö på köpet.
-Det som gynnar stortapetserarbiet gynnar en rad andra hotade sandmarksarter, säger Carina Wettemark.

Back To Top
Translate »