Att satsa stort för att gynna det lilla

Åtgärder Sand Life, Gropahålet, Patrik Olofsson

Det är rubriken på en ny handbok om skötsel av sandmarker som sätter punkt för Sand Life – ett stort EU-projekt på 70 miljoner för att gynna unika sandmarker i södra Sverige. Vattenrikets ekolog Karin Hernborg har varit med och skrivit handboken.

Idén till Sand Life tändes på en sandmarkskonferens i Vattenriket 2008. Länsstyrelserna i Skåne, Halland och Kalmar län sökte och fick EU-medel för att göra insatser i landskapet i stor skala och informera om sandmarkernas höga naturvärden. Bland annat i form av tolv utemuseer och en handbok.

På utemuseerna, som nu finns på tolv olika platser i länen, finns både information om sandmarker i allmänhet och om det som är specifikt för respektive område. Två utemuseer finns i Kristianstads kommun – vid Östra Sand och i Friseboda.

Vattenrikets Karin Hernborg har både varit involverad i arbetet med utemuseerna och handboken.
– Sandmarkernas höga naturvärden var ganska förbisedda inom naturvården fram till början av 2000-talet. Då fick man genom insekts- och fågelinventeringar upp ögonen för  att många sandmarksarter var hotade. Sandmarker med höga naturvärden höll på att växa igen och försvinna i stor skala och behovet av restaurering var akut, säger Karin Hernborg.

Syftet med handboken är att beskriva sandmarkernas historia, deras unika natur och artrikedom och framförallt hur de kan restaureras och skötas för att gynna artrikedomen.

Pengarna i Sand Life har gjort det möjligt att genomföra åtgärder ute i landskapet i stor skala. Här handlar det om att gräva, elda, röja och avverka skog.
– Genom att öppna upp och skapa störning får man fram öppen, torr och varm sand. Precis det som sandmarkernas växter och djur behöver, säger Karin Hernborg.

Åtgärderna har följts upp och det har visat sig att sandmarkernas växter, svampar, insekter och fåglar har gynnats.
– Och för oss människor innebär Sand Life att områdena blir tillgängliga igen och att de återskapade öppna vidderna ger en skönhetsupplevelse, säger Karin Hernborg.

Back To Top
Translate »