skip to Main Content
Forskningsgruppen Lucsus Från Lunds Universitet Besöker Transval Foto: Carina Wettemark

Forskare lyfter ekosystemtjänster i samhällsplanering

Kristianstad deltar i forskning om ekosystemtjänstbaserad samhällsplanering. Syftet är att identifiera processer och metoder i utvalda kommuner. Biosfärkontoret bidrar med expertkunskap. Lunds universitet håller i projektet med medel från forskningsstiftelsen…

Läs mer
Bihotell Monteras Vid Sånnarna. Foto: Karin Hernborg

Nya bihotell i Vattenriket

I sommar har fem bihotell monterat och inretts på blomsterrika platser i Vattenriket. Två i naturreservaten Horna sandar och Sånnarna och tre på olika gårdar i odlingslandskapet. Hotellen ger rum…

Läs mer

Nytt projekt i sanden nära dig

Länsstyrelsen har beslutat att ge pengar till nya LONA-projekt i Skåne. Ett är Vattenrikets och ska pågå i tre år. Vi kallar det ”I sanden nära dig”. Målet med projektet är att…

Läs mer

Ny infoplats berättar om sandmarkernas värden

Vid Rinkaby skjutfält reser sig en jättesten med texten ”Upptäck livet i sanden”. I fotografier, kartor och text berättar den nya informationsplatsen om sandmarkernas historia och naturvärden. De sydsvenska sandmarkernas växter och djur…

Läs mer

Grävmaskin i sandmarkernas tjänst

Arbetet med att gräva bort kolrester och matjord är i full gång vid Sånnarna. Fram träder vita ytor med blottad sand där många hotade arter kan leva. Markerna runt Åhus…

Läs mer

Åsumsfältet röjs för insekternas skull

Försvarsmaktens övningsområde på Åsumsfältet är ett eldorado för hotade insekter. När militärens aktiviteter minskat riskerar markerna att växa igen. Nu görs insatser för att hålla dem öppna. En inventering 2007 visade…

Läs mer
Back To Top
Translate »