Nytt projekt i sanden nära dig

Länsstyrelsen har beslutat att ge pengar till nya LONA-projekt i Skåne. Ett är Vattenrikets och ska pågå i tre år. Vi kallar det ”I sanden nära dig”.

Målet med projektet är att sprida kunskap och inspirera alla som förvaltar en tomt, ett grönområde eller annan naturmark utmed sandkusten att göra det så att det gynnar sandmarkernas mångfald och kryp som den här läppstekeln.

Den biologiska mångfalden i sandmarkerna är ett särskilt ansvarsområde i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Listorna över sällsynta arter som lever i sanden är långa.  Under flera år och i andra LONA-projekt har Biosfärenheten jobbat för att öka kunskapen om mångfalden, informerat, skyddat sandområden för framtiden och genomfört skötsel och restaureringar.

Fortfarande finns det mycket kvar att göra. I det här projektet läggs särskild fokus på sandkustens bebyggda områden. Utmed kusten från Åhus till Friseboda är de gamla flygsandfälten idag planlagda för bebyggelse och grönområden till ungefär 50 procent. I grönområden och på naturtomter finns sandmarker med höga naturvärden. Möjligheterna är stora att med enkla medel bevara och utveckla dem.

I projektet kan den som vill få en rådgivning på sin fastighet. Ett besök där vi tittar på vilka sandmarksvärden som finns på tomten och hur de kan utvecklas. Vi kommer också att arrangera fältvandringar för att berätta om sandkustens geologi, kulturhistoria och speciella mångfald.

I projektet ska vi genomföra naturvårdsinriktad skötsel i grönområden och annan närnatur. Det handlar om att ta bort buskar och träd som sakta men säkert slutit sig över öppna sandområden. När tät vegetation tas bort kommer blommande växter och insekter tillbaka. Samtidigt öppnas områden och vyer upp igen för människor att vara i och njuta av.

Text: Karin Hernborg
Bild: Patrik Olofsson

Back To Top
Translate »