Ny infoplats berättar om sandmarkernas värden

Vid Rinkaby skjutfält reser sig en jättesten med texten ”Upptäck livet i sanden”. I fotografier, kartor och text berättar den nya informationsplatsen om sandmarkernas historia och naturvärden.

De sydsvenska sandmarkernas växter och djur är hotade och behöver hjälp. EU-projektet Sandlife ska se till att igenväxta områden på sandiga marker öppnas upp igen för människor, växter och djur. Dessutom ska projektet sprida kunskap om sandmarkernas historia och naturvärden.

Vattenriket håller i delprojektet att skapa 12 nya informationsplatser. De två första har just kommit på plats. En vid Rinkaby skjutfält och en i Friseboda naturreservat. Tanken har varit att skapa en tydlig markering för sandmarkerna.
– På informationsplatserna vill vi väcka intresse för sandmarkernas unika historia och mångfald, säger Karin Hernborg ekolog och sandmarksexpert på Vattenriket.

För att leva vidare behöver sandmarkerna störas – på rätt sätt. Bete, grävning och bränning skapar öppen sand som behövs för att frön ska gro och för insekter att gräva sina bon i.
-Sandmarkerna är ett biologiskt kulturarv där mångfalden är kopplad till hur människor använt marken genom tiderna, säger Karin Hernborg.

Militärens övningar har gett omrörning i sanden och gjort området till en fin plats för både människa och natur. Några kliv förbi informationsplatsen öppnar sig ett hav av sandnejlika, backtimjan, fetknopp och pukvete. Och lite längre bort skymtar stranden och havet.

Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »