Golfklubbens miljöarbete godkänt

När internationelle certifieraren Ole Riger-Kusk besökte Kristianstads Golfklubb i Åhus, KGK, var han imponerad av klubbens miljöarbete. Nu får klubben den åtråvärda utnämningen.


I mars besökte certifieraren Ole Riger-Kusk KGK. Nu har klubben fått godkänt betyg! Foto: Åsa Pearce

Som tredje klubb i landet har golfklubben blivit godkänd enligt den internationella certifieringen Golf Environment Organisation (GEO).
– Jätteskoj! säger Lars Harald, ordförande i miljökommittén. Det känns bra att KGK ligger i framkanten när det gäller miljöarbetet.

När golfklubben ville köpa mark av kommunen i början av 2000-talet var det en förutsättning för försäljning att klubben skulle arbeta enligt det internationella miljöprogrammet. Nu har klubben uppnått det första målet, att bli miljöcertifierad, vilket är ett viktigt steg i arbetet.
-Det här är ett erkännande för klubben. Jag hoppas att det kan vara en fördel i klubbens marknadsföring och att andra inspireras att arbeta med miljön för att få till en bra golfbana som samtidigt är ett rekreationsområde med höga naturvärden, säger Carina Wettemark, ekolog på Vattenriket.

Flera spinnoffeffekter
Dessutom har miljöbetet fått flera positiva spinnoffeffekter.
-Till exempel har vi fått STERF-pengar för att skapa en multifunktionell användning av golfbanorna, säger Carina.
Kristianstad Golfklubbs samarbete med Vattenriket har lyfts fram i en ny nordisk guide för multifunktionella golfanläggningar där Carina Wettemark är en av författarna.

Men det går ingalunda att slå sig till ro med certifieringen. Den gäller för tre år, sedan ska den omprövas igen.
-Det är bra för på så vis blir miljöarbetet en process som fortsätter framöver, säger Carina.

Miljöarbetet startade redan när den nya banan byggdes, vilket skedde enligt internationella normer med miljöinriktning. Det innebär att hela banan är uppbyggd så att behovet av vatten, gödning och bekämpningsmedel minimeras.

Miljötänk i varje led
Därefter har klubben arbetat med miljön på olika sätt: med en översyn av energiförbrukning, bränslehantering, sophantering och fordonstvätt, noggrann uppföljning och rätt dimensionering av gödning, vatten och bekämpningsmedel, kartläggning och åtgärder för att förbättra natur- och kulturvärdena på de två banorna, större tillgänglighet med stig och information så att skolor och allmänhet kan känna sig välkomna ut på Sånnarna… och mycket mer.
-En viktig faktor är personalens inställning och kompetens säger Lars Harald. Ole Riger-Kusk byggde mycket av sin bedömning på samtal om miljön med headgreenkeeper Daniel Olsson. Sunt förnuft och allmänt miljötänkande hos de närmast ansvariga är viktiga ingredienser.

Den 13 juni kommer Representant för GEO och Svenska Golfförbundet att officiellt överlämna certifikatet till Kristianstads Golfklubb i Åhus.

STERF står för Scandianvian Turfgrass Environment Research Foundation

Back To Top
Translate »