Flaggan i topp för golfklubben

Idag har Maria Strandberg från Svenska Golfförbundet och styrelsemedlem i Sterf (Scandinavian Turfgrass Environment Organization) överlämnat flaggan som ett bevis på att Kristianstads Golfklubb i Åhus(KGK) är certifierade enligt den internationella standarden Golf Environment Organization. Flaggan överlämnades till klubbens ordförande Göran Anderberg och hissades sedan.

Lars Harald, ordförande i miljökommittén inledde ceremonin och därefter talade Carina Wettemark, ekolog på Vattenriket. 

Maria Strandberg poängterade att KGK är pionjärer och en förebild vad det gäller miljö- och naturvårdsarbete i Sverige och i Norden. Hon gav också en stor eloge till miljökommittén och banpersonalen med greenkeepern Daniel Olsson i spetsen för allt arbete. Kristianstads Golfklubb i Åhus är den tredje klubben i Sverige som är certifierade. Totalt finns det ett drygt 30 tal certifierade klubbar runt om i världen.

 Det var när KGK ville bygga ut med en ny 18 håls bana på sandiga marker med höga natur- och kulturvärden, som det skrev in i köpekontraktet med kommunen att marken såldes under förutsättning att klubben arbetade för en ekologisk certifiering av verksamheten och de båda banorna Åhus Västra och Östra. Ett krav som nu är uppfyllt med en godkänd certifiering som kronan på verket. 

Med på bilden är Miljökommittén (Gunilla Asklöf, Carina Wettemark, Andreas Nilsson, Lars Harald, Mats Welff, Daniel Olsson och Kjell-Arne Olsson) och Maria Strandberg samt Göran Anderberg.

Back To Top
Translate »