Vattenriket får 400000 till sandmarksprojekt

Vattenrikets sandmarker är unika. Här finns arter som försvunnit i resten av norra Europa. Många vill använda marken till bostäder eller odling. Nu får Vattenriket 400 000 kronor för att rädda sandmarkerna och dess arter.


Fältpiplärkan trivs på Vattenrikets unika sandmarker. Foto: Patrik Olofsson

Vid Nyehusen lever den hotade fågeln fältpiplärkan. Vattenrikets nya projekt går ut på att skapa bättre förutsättningar för denna sällsynta art.
-Genom att dra upp bergtall och schakta bort förnalager med barr och lavar ska vi skapa sandblottor. Då kan den trängda sandmarksvegetationen återetablera sig. Här trivs sedan de insekter som fältpipan lever av, säger Carina Wettemark, ekolog på Vattenriket.

Åsumsfältet är ett annat område med sandmark som håller på att växa igen. Här planerar Carina Wettemark att bränna, röja, harva, plöja och schakta för att skapa sandblottor.
– Sandblottorna blir snabbt varma och besöks då gärna av insekter, vilka fältpiplärkan i sin tur äter. Många insekter bygger sina bohålor i den lättgrävda sanden och här trivs också många ettåriga sandmarksväxter, säger hon.

Dessa båda delprojekt har beviljats 110 00 kronor. Resterande 290 000 kronor ska Carina använda till att ta fram underlag för att bilda naturreservat på Horna sandar och på Sånnarna, som ligger i ett av få större sammanhängde sandmarksområden som finns kvar i kommunen.

Sandmarkerna är unika både i ett nationellt och internationellt perspektiv. Här lever ett stort antal hotade arter som sandnejlika, grå puckelmätare, månhornsbagge, fältpiplärka, strandpadda och flera sällsynta bin.
-Vissa arter har helt försvunnit i norra Europa förutom här. Genom att skapa ett reseservat kan man säkra natur- och kulturvärden i ett område som annars riskerar att ätas upp av bostäder och intensiv odling.
-Dessutom lämpar sig de tätortsnära markerna utmärkt för rekreation, då slitage är en förutsättning för många av naturvärdena. På så sätt blir markerna till glädje för både människor och natur, säger Carina Wettemark.

Pengarna är så kallade Lona-bidrag, statliga bidrag för lokala naturvårdsprojekt, som distribueras av Länsstyrelsen.

Back To Top
Translate »