Spenslig art får hjälp att trivas

På ett enda ställe i landet växer sandnöreln. I en betesmark vid Lyngsjö och i vägrenen intill får den lilla spensliga växten nu hjälp att sprida sina frön.
Sandnöreln – en av Vattenrikets rariteter. Foto: Gith Hanzon, Sländan

-Sandnörel är en mycket anspråkslös växt. Man ser den bäst på sommaren när det blåser och den rör sig i vinden, säger Carina Wettemark, ekolog på Vattenriket.
Sandnörel är en ettårig växt som trivs i sandig och kalkrik mark med gles vegetation. Det är också en extremt sällsynt växt.
-Eftersom sandnörel är så liten flyger fröna inte så långt, vilket gör att den är beroende av regelbundna markstörningar i dess omedelbara närhet.

På uppdrag av Länsstyrelsen håller Carina Wettemark i ett projekt som omfattar olika sätt att underlätta för sandnöreln att sprida sig. 2008 plöjde man i området som en metod att röra om i sanden. I år har man valt en annan metod.
-När Vägverket rensade i diket där sandnöreln växer märkte man att det gynnade växten. I år har vi därför valt att jobba i vägrenen. På ett 25 meter långt område har vi skrapat bort mossan. På en lika stor yta har vi räfsat med en så kallad tjältand, som river runt i marken och på så vis skapar luckor i växtligheten där de små sandnörelfröna kan gro.


Tjältanden rafsar fram luckor där sandnörelns frön kan gro. Foto: Carina Wettemark

Arbetet utförs inom ramen för åtgärdsprogrammet för bevarande av sandnörel. Till sommar får vi veta om insatserna gett resultat. Sandnörel är en av de hotade arter som ingår i Svenska botaniska föreningens floraväkteri.

Text: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »