Bränning för blommornas och insekternas skull

Lågorna slickar marken och fjolårsgräset går upp i rök. Men redan om några veckor spirar det igen och till sommaren får de brända markerna en rikare blomning.


-Vi bränner för att gynna blommor och insekter. Det är ett sätt att sköta gräsrika marker som inte betas eller slås, säger Krister Larsson från ALLMA natur.

Krister Larsson har många års erfarenhet av naturvårdsbränning i Halland. I dag är han i Vattenriket och delar med sig av sin kunskap på en heldagskurs för lantbrukare, naturskötare och tjänstemän.

Förr var det självklart att elda torrt gammalt gräs tidigt på våren för att gynna ny vegetation. Sedan föll metoden i glömska. I dag är naturvårdsbränning på väg tillbaka igen.
-Ju mer vi bränner desto mer vill vi bränna, säger Krister.

Genom att bränna marken hålls gräset tillbaka och blommande växter som har svårt att konkurrera med högt gräs får en chans att sprida sina frön.
-Det blir en fin grobädd för backsippa, vädd, fibblor och blåklocka, säger Krister Larsson.
En rikare blomning gynnar nektarsugande insekter som vildbin och fjärilar. Också områdets symbolfågel fältpiplärkan trivs när insekterna blir fler och lättare att hitta i ett kortare gräs. 

Det har blivit dags att bränna ett nytt parti. Under Kristers instruktioner häller de drygt 20 deltagarna ut vatten som en barrikad mot lågorna. Så sätter de fyr på lite torrt gräs som räfsas och lyfts ut över en större yta.


Bo Svensson är lantbrukare på Ripa sandar. Han berättar att han först var lite skeptisk till naturvårdsbränning.
-Jag tyckte att det rök och jag var rädd att det skulle ta död på insekter. Nu vet jag att det är precis tvärtom – ju mer man bränner desto mer blommor och nektar blir det och då trivs insekterna och fåglarna. Nu vill jag bränna mer för att gynna de rödlistade arter som finns hos mig.   

Det är Vattenrikets ekolog Carina Wettemark som har bjudit in till kursen.
– Det är ett bra tillfälle för markägare, arrendatorer, tjänstemän och personal från skötselorganisationen att träffas och lära mer. Naturvårdsbränning är något som vi gärna vill prova på och utvärdera i det fortsatta arbetet med att bevara våra värdefulla sandmarker. Det kan också vara ett bra komplement till andra naturvårdsmetoder på fler områden i Vattenriket.

Det ser lite svart ut där elden dragit fram. Men redan om ett par veckor kommer det att spira igen och till sommaren ser vi resultatet.
-Förhoppningsvis blir det en rikare blommning, mer insekter och fler fåglar, säger Krister Larsson.
Text och foto: Åsa Pearce

Back To Top
Translate »