Naturum Vattenriket drar många till Kristianstad

Naturum Vattenriket har blivit ett verkligt dragplåster i Kristianstad. De flesta av 2011 års nära 150 000 besökare hade rest dit från andra håll. Drygt en tredjedel hade naturum som sitt främsta mål. En undersökning visar att besökarna bidrar positivt till ekonomin i Kristianstads kommun..

Hans Remvig, Resurs AB, som genomfört undersökningen, är imponerad över det stora antalet besökare. Under 2011 hade naturum Vattenriket inte mindre än 148 250 besökare. Av de intervjuade i undersökningen var 73 procent tillresta från orter utanför Kristianstads kommun. Omräknat till alla besökare motsvarar 107 850 personer.

– Det är fantastiskt många! Det slår alla andra naturum med häpnad! säger han.

Under andra halvåret i fjol intervjuades 1 729 slumpvis utvalda besökare vid olika tillfällen. Enkäten innehöll frågor om varifrån de kom, hur länge de stannade och hur de hittat till naturum. Hans Remvig har sammanställt och behandlat resultatet i TuristEkonomiska Modellen.

– Att naturum Vattenriket ligger mitt i stan är unikt. Det är enkelt att ta sig dit. Enkätsvaren visar att folk kommer med tåg. Från järnvägsstationen ser de sedan naturum resa sig ur vassen och blir nyfikna.

Stolthet över naturum

Enkäten visar att naturum framför allt når ut till besökare från närområdet. Drygt en fjärdedel är Kristianstadsbor och merparten av de övriga besökarna kommer från Skåne, Blekinge eller Småland. De flesta uppger att det är släkt och vänner som visat dem naturum.

– Kristianstadsborna tycker att naturum är fint. Det har bidragit till att göra dem stolta över sin hembygd. Ortsbefolkningen är viktiga turistambassadörer, säger Hans Remvig.

Bland de utländska besökarna utgjorde tyskarna en femtedel och danskarna är den största gruppen på 33 procent. Hans Remvig tror att de kan bli ännu fler.

-I Storköpenhamn finns en stor utvecklingspotential. Det är lätt att ta tåget till naturum. Nu gäller det att hitta mervärden och visa naturen runt omkring i hela Vattenriket på cykel eller i kanot.

Naturum skapar intäkter

Naturum Vattenriket skapar inte bara upplevelser och en port till naturen för besökarna. Att naturum Vattenriket lockat så många besökare har också gett klirr i kassan på andra håll i kommunen.

Den turistekonomiska undersökningen, som bygger på intervjupersonernas uppgifter om hur mycket de spenderade på bland annat boende, mat och shopping under besöket, uppgick de tillresta naturumbesökarnas samlade konsumtion till 85 miljoner kronor under 2011. Det kan enligt studien omräknas till 75 årssysselsatta och 6 miljoner kronor i skatteintäkter för Kristianstads kommun.

Av de tillresta besökare som intervjuades svarade 53 procent att deras huvudskäl att komma till Kristianstad var Naturum Vattenriket. Omräknat innebär det att drygt 57 000 av naturumbesökarna utifrån hade naturum som främsta anledning för sitt besök i Kristianstad.

– Den allra mest spännande siffran är att så många angett naturum som huvudanledning för sitt besök. Deras konsumtion beräknas uppgå till 25 miljoner kronor – pengar som Kristianstad hade gått miste om utan naturum, säger Karin Magntorn, naturumföreståndare.

Text: Eva Mårtensson, Åsa Pearce.
Foto: Emanuel Cederqvist

Back To Top
Translate »