Fiskgjusen får nya boplatser i Vattenriket

När ledningsnätet byggs om får Vattenrikets fiskgjusen nya boplatser. I förra veckan satte EON upp nya stolpar och monterade plattformar.

I samband med ombyggnation och service på sina ledningsnät behöver EON riva fiskgjuseboet som ligger i en kraftledningsstolpe intill järnvägen mellan Kristianstad och Torsebro. Länsstyrelsen har lämnat tillstånd till rivning samtidigt som företaget som ersättning skall uppföra två nya boplattformar.

I förra veckan satte EON upp de nya stolparna och monterade plattformar försedda med pinnar och grästuvor. Arbetet utfördes i samråd med markägaren vid Araslöv, fågelklubben, Länsstyrelsen och Vattenriket. Nu hoppas vi att fiskgjuseparet tar någon av de nya plattformarna i anspråk. Med lite tur kanske båda platserna blir bebodda.

Fiskgjusen är en fiskätande rovfågel som häckar sällsynt vid sjöar och vattendrag. Arten är med på EU:s fågeldirektivs lista över arter som kräver särskilda skyddsåtgärder. Sverige beräknas hysa 35 procent av EU:s fiskgjusar och har därmed ett särskilt ansvar för arten.

Hälsningar
Hans Cronert, naturvårdssamordnare i Vattenriket

Back To Top
Translate »